Το ισχυρό ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς αγοράς κατέδειξε η προσέλευση 12 εταιρειών και κοινοπρακτικών σχημάτων στην σχετική διαδικασία για την δημιουργία μονάδας συμπαραγωγής βιομάζας στο Αμύνταιο, με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Ιδιαίτερα ελκυστική για εγχώριους και διεθνείς «παίκτες» απεδείχθη η προοπτική συμμετοχής στην κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου βιομάζας.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που «τρέχει» η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θυγατρική της ΔΕΗ, προκειμένου να επιλεγεί στρατηγικός εταίρος για το έργο της κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου βιομάζας (CHP) που θα παράγει ανανεώσιμη θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι τα εξής:
Grannul Invest-Priit Uuemma-EP Holding-CNIM-SENER-Alfamar-Dongfang-Mytilineos-China Western Power Indrustrial-Terna – Electrabel-Helector-Zorlu – Turboden – Violar – DhP – Kablitz.

Πρόκειται για εταιρείες από την Ελλάδα και τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όσο και από την Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Τσεχία κ.α.) αλλά κι εκτός Ε.Ε. (Τουρκία, Κίνα).

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα ανακοινώσει τα ονόματα των ενδιαφερομένων επενδυτών που πληρούν θα κριτήρια προεπιλογής και μπορούν να προχωρήσουν στην δεύτερη φάση της διαδικασίας επιλογής. Κατά την δεύτερη φάση οι επιλέξιμες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για το έργο της μονάδας βιομάζας και της συναλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι τα χαρακτηριστικά της μονάδας βιομάζας που έχει σχεδιάσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι να παράσχει 25MW ηλεκτρικής ενέργειας και 45MWth θερμότητας. Η μονάδα σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε μια περιοχή 58.000 m2, κοντά στον υφιστάμενο θερμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ στο Αμύνταιο και θα χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για να συνδεθεί με τα ηλεκτρικά δίκτυα και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Για την συγκεκριμένη μονάδα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει λάβει την σχετική αδειοδότηση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενώ το κόστος του έργου υπολογίζεται σε 65 εκατ ευρώ κι αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2019.

Πρόθεση της θυγατρικής της ΔΕΗ είναι να ιδρύσει θυγατρική εταιρεία παραγωγής βιομάζας CHP για τη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και διαχείριση αυτής της μονάδας.