Τον πήχη ψηλά ανεβάζουν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του ΔΕΣΦΑ για το 2017, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής του σχήματος που θα αποκτήσει το 66% του Διαχειριστή.

Προοπτική για υψηλό τίμημα στην διαδικασία διάθεσης του 66% του ΔΕΣΦΑ, δίνουν τα ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη του Διαχειριστή για το 2017.

Η εκτίναξη της κερδοφορίας αλλά και των ταμειακών διαθέσιμων που παρουσίασε η εταιρεία πέρσι, λειτουργούν και ως “βάση” για την διαμόρφωση υψηλού τιμήματος στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ΔΕΣΦΑ για το 2017, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 140,6%, καθώς διαμορφώθηκαν πέρσι στα 85,6 εκατ. ευρώ, ένανται 34,3 εκατ ευρώτο 2016.

Η ενίσχυση των κερδών ήταν το αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης που εμφάνισε η κατανάλωση φυσικού αερίου, κυρίως για τις ανάγκες της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ ανοδικά, σε μικρότερο πάντως βαθμό, κινήθηκε και η κατανάλωση αερίου από τα νοικοκυριά, τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι πωλήσεις του ΔΕΣΦΑ ανήλθαν σε 268,7 εκατ ευρώ, το περασμένο έτος, καταγράφοντας αύξηση κατά 59% σε σχέση με το 2016, όταν διαμορφώθηκαν σε 169,7 εκατ ευρώ.

Παράλληλα, εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα του Διαχειριστή και στο επίπεδο των ταμειακών διαθεσίμων που έφτασε στα 227,8 εκατ το 2017, νούμερο που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά 56,1% σε σχέση με τα 145,9 εκατ, στα οποία “έκλεισαν” τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2016.

Στο μεταξύ, ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας να προχωρήσει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των δύο κοινοπρακτικών σχημάτων που διεκδικούν το 66% του ΔΕΣΦΑ.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων υποβλήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου και το άνοιγμα των προσφορών αναμένεται μόλις το ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώσει την τεχνική αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο σχήματα που κατέθεσαν οικονομικές προσφορές είναι:
-Η κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.
-Η κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD).