Την διεξαγωγή διαμεσολάβησης με τους φορείς της περιοχής της Καβάλας που έχουν εκφράσει αντιδράσεις για την εγκεκριμένη όδευση του υπό κατασκευή ελληνικού τμήματος του αγωγού ΤΑΡ, στη θέση Τενάγη Φιλίππων, προτείνει η εταιρεία του αγωγού.

Ειδικότερα το ελληνικό γραφείο του ΤΑΡ απέστειλε πρόσκληση διεξαγωγής συν-διαμεσολάβησης προς τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας και τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας, που εκφράζουν ανησυχίες, ιδιαίτερα ως προς τις επιδράσεις της συγκεκριμένης όδευσης στην παραγωγικότητα της γης, προτείνοντας την διαδικασία αυτή, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία προχώρησε σε αυτή την πρόταση προκειμένου με τη συμβολή ανεξάρτητων, διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που θα αναλάβουν να διεξαγάγουν τη διαδικασία για να βοηθήσουν τα δύο μέρη να διευθετήσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες, να επιτραπεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων. Όπως τονίζει, η διαμεσολάβηση αποτελεί μια σύντομη και απλή διαδικασία, που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε παρόμοιες περιπτώσεις, στην οποία κάθε μέρος καλείται να παρουσιάσει τη θέση του.

Σημειώνεται ότι ο ΤΑΡ έχει οργανώσει πληθώρα συναντήσεων με φορείς των Τεναγών, τόσο κατά τη φάση διαβούλευσης της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων), όσο και κατά την περίοδο της κατασκευής του έργου, ενώ μόνο κατά τους τελευταίους 5 μήνες έχει συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερες από 130 συναντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα με φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη σε 40 από τα 51 χιλιόμετρα που διέρχονται της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας τα έργα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ συνολικά έχει διανοιχθεί η ζώνη Εργασίας σε περισσότερα από 530 από τα συνολικά 550 χιλιόμετρα που είναι όλη όδευση του αγωγού επί ελληνικού εδάφους. Παράλληλα, περισσότερα από 280 χλμ γης βρίσκονται στη φάση της σταδιακής αποκατάστασης, ενώ έχουν υπογραφεί τα πρώτα Πρωτόκολλα Εξόδου που σηματοδοτούν την επιστροφή της γης στους ιδιοκτήτες και χρήστες της για την επανέναρξη των αγροτικών τους εργασιών.