Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της GREENESCO ενεργειακής εταιρείας των Ομίλων ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και ATTICA FINANCE και του κρατικού κινεζικού ομίλου εταιρειών υψηλής τεχνολογίας CETC, υπεγράφη την Παρασκευή στην Αθήνα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινού τμήματος στην Ελλάδα για έρευνα-ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και την από κοινού ανάληψη μεγάλων έργων που αφορούν στην προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης, στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών, στην αποθήκευση ενέργειας, στη συμπαραγωγή, στην αφαλάτωση αλλά και στην υλοποίηση εφαρμογών Smart City και βιώσιμης αστικής μετακίνησης.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Αλέξανδρος Πουλαρίκας, διευθύνων σύμβουλος της GREENESCO και ο Li Jie, σύμβουλος διοίκησης της CETC.

Η CETC (China Electronics Technology Group Corporation) ιδρύθηκε το 2002 και αποτελείται από 66 εταιρείες, 8 εισηγμένες εταιρείες, 42 θυγατρικές, και απασχολεί περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους.