Στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα και στα 80-85 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για τους αιολικούς και για τους φωτοβολταικούς σταθμούς, αντίστοιχα, προσδιορίζεται η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς στην πρώτη δημοπρασία ισχύος που θα διενεργηθεί για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, στο πλαίσιο των νέων ανταγωνιστικών διαδικασιών που αναμένεται να «φέρουν» συνολικές επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ στην επόμενη τριετία.

Τα ανωτέρω καθορίζει η απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός ΠΕΝ, Γ. Σταθάκης μετά τη σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ, για το χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, ανώτατη τιμή προσφοράς, ποσότητες, για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο των δημοπρασιών ισχύος, από ΑΠΕ της προσεχούς τριετίας (2018-2020). Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, μέσω της νέας ανταγωνιστικής διαδικασίας ενισχύεται σημαντικά η διαφάνεια και κυρίως δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές, περιορίζοντας το κόστος που συνεπάγεται για τους καταναλωτές η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» μείγμα ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για την τριετία 2018-2020 πρόκειται να δημοπρατηθεί συνολική ισχύς ύψους περίπου 2.600 MWως εξής:

Για το 2018

-Αιολικοί σταθμοί: 300 MW

-Φωτοβολταικοί σταθμοί: 300 MW

-Αιολικοί και φωτοβολταικοί σταθμοί (κοινή διαδικασία): 400 MW

- Ειδική κατά περιοχή για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας» (αιολικοί και φωτοβολταικοί σταθμοί): Το περιθώριο που θα προκύψει μετά την λήξη των αδειών παραγωγής ή την ανάκληση των αδειών παραγωγής των Χρηστών του έργου κατ' εφαρμογή του άρθρου 42 του κανονισμού Αδειών Παραγωγής.

Για το 2019

-Αιολικοί σταθμοί: 300 MW

-Φωτοβολταικοί σταθμοί: 300 MW

-Αιολικοί και φωτοβολταικοί σταθμοί (κοινή διαδικασία): 400 MW

Για το 2020

-Αιολικοί σταθμοί: 300 MW

-Φωτοβολταικοί σταθμοί: 300 MW

Από 80 έως 90 ευρώ η ανώτατη τιμή για φωτοβολταικά και αιολικά στη πρώτη δημοπρασία

Ως προς την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών διαμορφώνεται σε 90 ευρώ/MWh για τους αιολικούς σταθμούς, σε 85 ευρώ/MWh για φωτοβολταικούς 0,5-1 MW και σε 80 ευρώ/MWh για φωτοβολταικούς 1-20 MW.

Για τις κοινές δημοπρασίες η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε κάθε μία από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών σταθμών και των φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, απομειωμένη κατά 1%.

Τέλος στα 80 ευρώ/MWh ορίζεται η ανώτατη τιμή για αιολικά και φωτοβολταικά στο πλαίσιο του ειδικού έργου σύνδεσης Ν. Μάκρης-Πολυπόταμου και δικτύου υψηλής τάσης Ν. Εύβοιας.