Την απαρέγκλιτη συνέχιση της εφαρμογής της χρέωσης προμηθευτών που ισχύει βάσει σχετικού νόμου και αφορά στον μηδενισμό του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ ζητούν επτά φορείς των παραγωγών με ανανεώσιμες πηγές.

Πρόκειται για την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας, ΕΛΕΑΒΙΟΜ, την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑΕΝ, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, ΕΣΗΑΠΕ, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, ΕΣΜΥΕ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, ΠΣΑΦ, τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ΣΕΦ και τον Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, ΣΠΕΦ.

Ειδικότερα, σε κοινή τους δήλωση επισημαίνουν ότι στόχος της απόφασης αυτής ήταν και παραμένει, να ενσωματώσει την αξία της ανανεώσιμης ενέργειας στο συνολικό κόστος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να αντανακλάται η μείωση που επιφέρουν σε αυτό οι ΑΠΕ - και μάλιστα μέσω του ίδιου του μηχανισμού επίλυσης της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η μη ενσωμάτωση της αξίας αυτής ως ανωτέρω επιβάρυνε άδικα τους καταναλωτές και τις ΑΠΕ προς όφελος των προμηθευτών αφού προκαλούσε για πολλά χρόνια συνεχείς αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ και ελλείμματα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (Ε.Λ. ΑΠΕ) του ΛΑΓΗΕ.

Παράλληλα, αναφέρονται στα θετικά αποτελέσματα, ενάμιση χρόνο μετά την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης:

-ήρε - επί της αρχής και στην πράξη - την προαναφερόμενη σοβαρότατη στρέβλωση, που οφειλόταν στον απαρχαιωμένο τρόπο χρηματοδότησης του Ε. Λ. ΑΠΕ και δρομολόγησε τη μόνιμη εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεών της.

-αρχικά συγκράτησε και στη συνέχεια μείωσε το έλλειμμα του Ε.Λ. ΑΠΕ, το οποίο πλέον αναμένεται να μηδενιστεί στο τέλος του 2017,

-απέτρεψε νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ και τις προκύπτουσες αντίστοιχες αυξήσεις των τιμολογίων των καταναλωτών.

-συνέβαλε στη μείωση της καθυστέρησης των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ από τους επτά στους τέσσερις μήνες.

Όπως τονίζουν οι παραγωγοί ΑΠΕ, η συνέχιση της εφαρμογής της Χρέωσης Προμηθευτών, πάντα υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΡΑΕ, αναμένεται: να επιτρέψει τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και την περαιτέρω μείωση των τιμολογίων των καταναλωτών. να διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του Ε.Λ. ΑΠΕ, καθώς αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων σε μόνιμη βάση, να ενισχύσει την αξιοπιστία του ΛΑΓΗΕ και την ασφάλεια των επενδύσεων, υφιστάμενων και νέων και να αποτρέψει δυσλειτουργίες και μέτρα που αναστάτωσαν την αγορά για πολλά χρόνια (αναδρομικές περικοπές εσόδων των έργων ΑΠΕ, μεγάλες υπερημερίες πληρωμών, δυσφήμιση των ΑΠΕ κ.λπ.).

Αντίθετα, υποστηρίζουν, η προτεινόμενη από ορισμένους κατάργησή της θα οδηγούσε την αγορά πίσω στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή σε αναγκαστικές νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ προκειμένου να μην προκύπτουν ελλείμματα στον Ε.Λ. ΑΠΕ, οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί και επεξηγηθεί επανειλημμένα, κατέληγαν να επιδοτούν τους προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών και των ΑΠΕ για πολλά χρόνια. Η Χρέωση Προμηθευτών αίροντας τη μεγάλη αυτή στρέβλωση, συνδράμει ουσιαστικά τόσο στον εξορθολογισμό όσο και στη σταδιακή, διαφανή και επωφελή για όλους περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται.

.