Αυστηρό πλαίσιο για την ασφάλεια των υπεράκτιων εγκαταστάσεων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων θεσπίζει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) με στόχο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων, όπως για παράδειγμα της διαρροής πετρελαίου στη θάλασσα.

Όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ Γιάννης Μπασιάς, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατάρτιση σειράς κατευθυντήριων οδηγιών προς τους διαχειριστές υπεράκτιων εγκαταστάσεων, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις αρμόδιες αρχές γειτονικών χωρών, όπως η Ιταλία και η Κύπρος για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Επί του παρόντος οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου στην Ελλάδα βρίσκονται στην περιοχή της Θάσου, ενώ ακολουθεί σειρά περιοχών του Ιονίου και του Κρητικού Πελάγους που έχουν παραχωρηθεί η πρόκειται να παραχωρηθούν για έρευνες.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μπασιάς η ΕΔΕΥ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των εκθέσεων ασφαλείας για όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Χώρα. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και τις εκθέσεις ασφαλείας για πλωτά γεωτρύπανα τα οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον καθώς και εκθέσεις για νέες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την προθεσμία που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Ιουλίου. Η ΕΔΕΥ βρίσκεται επίσης σε στάδιο δημιουργίας ενός μηχανισμού για την εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφαλείας από εργαζόμενους στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.