Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση για τα ειδικά μέτρα που ενισχύει την προσπάθεια της Ελλάδας για τόνωση της χρηματοδότησης σε μία περίοδο ανεπαρκούς ρευστότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκθεση ("Specific Measures For Greece Under Regulation 2015/1839") επικαλείται τον ειδικό κανονισμό 2015/1839 ο οποίος αποτρέπει τη διακοπή της υλοποίησης προγραμμάτων και μεγάλου αριθμού έργων στην Ελλάδα, μέσω της -άνευ προηγουμένου- αύξησης του ποσοστού συμμετοχής της ΕΕ στο 100%, για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών, που αφορούν την περίοδο 2007-2013. Εγκρίθηκε με ψήφους 36 υπέρ και μόλις 2 κατά

Ορίζεται η αύξηση των πρόσθετων κονδυλίων κατά τα έτη 2015 και 2016 προς την Ελλάδα, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού 2014-2020.

Ορίζεται άμεση κινητοποίηση πόρων για τα 79 προγράμματα και έργα υποδομών τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Τα προγράμματα αυτά και τα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν μεταξύ άλλων τους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των κοινωνικών υποδομών και αγγίζουν σε αριθμό τα 50.000, με μόλις 79 από αυτά να μην έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Σημαντικό είναι ακόμα το γεγονός, ότι τα έργα εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Με αφορμή της υπερψήφιση της έκθεσης, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και σκιώδης εισηγητής της έκθεσης, Δ. Παπαδημούλης, δήλωσε: «Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ευρύτατη πλειοψηφία στηρίζει την Ελλάδα, στην προσπάθειά της να αναπτύξει κρίσιμες υποδομές και να ολοκληρώσει έργα ύψιστης σημασίας για τη συνοχή της περιφέρειας, τη μείωση της ανεργίας, το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τον πολιτισμό. Το επόμενο βήμα, αναμένεται να είναι η έγκριση της Έκθεσης και από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, με ευρύτατη επίσης πλειοψηφία».