Χρειάζεται να εξευρεθούν υγιή κεφάλαια και ταυτόχρονα απαιτείται η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των νέων έργων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και αντιπρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο WASTE 2019.

Ο κ. Μακέδος επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «η χώρα μας με ισχυρή βούληση και συντονισμένη δουλειά μπορεί να τεθεί σύντομα επικεφαλής στην κυκλική οικονομία στη Νότια Ευρώπη».
Ειδικότερα όσον αφορά στις πρωτοβουλίες και τον ρόλο που πρόκειται να διαδραματίσει η Αttica Bank, ο κ. Μακέδος ανακοίνωσε πως, «προκειμένου, να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην εθνική προσπάθεια, συστήνεται ομάδα εργασίας έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, με στόχο την δημιουργία ενός ελκυστικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τα περιβαλλοντικά έργα ΣΔΙΤ, το οποίο και θα ανακοινώσουμε σύντομα». 
Με την ιδιότητα του προέδρου του ΤΜΕΔΕ, ο κ. Μακέδος δήλωσε ότι: «έχω την τιμή να συμμετέχω στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας ΑECM, όπου αναζητούμε νέους τρόπους χρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με Υπερεθνικούς Επενδυτικούς και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς». Γνωστοποίησε παράλληλα ότι «ήδη στις 13 και 14 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο σχετικού workshop του AECM θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, και αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις στις αρχές του νέου έτους». 
Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο, «ο τομέας των συνεγγυοδοτήσεων μεταξύ του Τραπεζικού Τομέα και των φορέων εγγυοδοσίας, όπως το ΤΜΕΔΕ, είναι ένα πεδίο που μπορεί να προσφέρει μία σημαντική «ένεση» ρευστότητας και το οποίο πρόκειται να εξεταστεί διεξοδικά το προσεχές διάστημα», επισημαίνοντας ότι «απέχουμε αρκετά, του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σε εγγυοδοτικά κεφάλαια». 
Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της Attica Bank τόνισε ότι, «ως ΤΜΕΔΕ, συνεχίζουμε με την εγγυοδοσία των πιστοποιημένων υπεργολαβιών και σε έργα διαχείρισης αποβλήτων. Ενώ, δημιουργείται άμεσα δομή ενημέρωσης του τεχνικού κόσμου για παροχή πληροφοριών τόσο στις Αναθέτουσες Αρχές, όσο και στους ενδιαφερόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης για θεσμικά θέματα υλοποίησης συμβάσεων  περιβαλλοντικών έργων ΣΔΙΤ,στη βάση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών».
«Μπορούμε από ουραγοί να τεθούμε επικεφαλής στο καινοτόμο πεδίο μίας οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία, πλούτο, θέσεις εργασίας, στιβαρή βιώσιμη ανάπτυξη, μα κυρίως ουσιαστική περιβαλλοντική προστασία που θα βελτιώσει δραστικά την ποιότητα της ζωής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.