Δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν σήμερα η ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ΕΤΕπ και η ΔΕΗ υπέγραψαν σήμερα τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκ. ευρώ, μέρος της συνολικής χρηματοδότησης 85 εκ. ευρώ. Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει το 50% του νέου προγράμματος για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.

Το εικοσαετές δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ, μητρική εταιρεία του ΔΕΔΔΗΕ, υπέγραψαν οι κ.κ. Μανόλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., και Peter Jacobs, Επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων στην Ελλάδα της ΕΤΕπ, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος κυρίου Γιώργου Σταθάκη.

Το νέο δάνειο της ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης στις υποδομές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο επίσης υλοποιήθηκε με τη στήριξη της ΕΤΕπ, και έχει την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους.

Ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού σε όλη τη χώρα

Με βάση το επενδυτικό πρόγραμμα που στηρίζει η ΕΤΕπ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδύσεων στην Αθήνα, στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη.

Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα θα βελτιώσει επίσης τους υποσταθμούς και το δίκτυο υψηλής τάσης, με στόχο τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους 7,2 εκ. πελάτες της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και την τηλεποπτεία του δικτύου διανομής.

Το πρόγραμμα επενδύσεων διανομής θα ενισχύσει περαιτέρω τις συνδέσεις με νέα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μειώσει τις απώλειες ενέργειας λόγω ρευματοκλοπών.

Η αναβάθμιση του εθνικού Δικτύου Διανομής θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να επιτύχει πολλαπλούς στόχους ενεργειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας.

Μεγάλη προϊστορία στην υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από το 1964 έχει διαθέσει περισσότερα από 5,9 δισ. ευρώ σε ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανόμενων 3,1 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Μέσα σε αυτά συγκαταλέγεται και η στήριξη νέων επενδύσεων στην αιολική ενέργεια, τη διανομή και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και έργα ασφάλειας εφοδιασμού και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανταλλαγή εμπειριών που αποκτήθηκαν από παρόμοια προγράμματα σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

Αναχρηματοδότηση δανεισμού

Παράλληλα βαίνει προς ολοκλήρωση η συμφωνία της ΔΕΗ με πέντε ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανεισμού ύψους - σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης - 1,3 δισ. συν 175 εκατ. ευρώ και επιπλέον γραμμή χρηματοδότησης ύψους 200 εκατομμυρίων για το 2019 εφόσον χρειαστεί. Η συμφωνία ήδη εγκρίθηκε από την Εθνική Τράπεζα και αναμένεται εντός των ημερών η έγκριση και των υπολοίπων.

Δηλώσεις

"Το τοπίο στην ενέργεια την επόμενη δεκαετία θα αλλάξει και τα δίκτυα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης", τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης σε χαιρετισμό του κατά την τελετή υπογραφής. Οι αλλαγές συνίστανται στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας, θέματα που συζητήθηκαν και στο χθεσινό συμβούλιο υπουργών ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διεφάνη συμφωνία για προσδιορισμό των εν λόγω στόχων στο 32%. Ο κ. Σταθάκης δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη από την χώρα μας του στόχου σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών, πρόσθεσε ωστόσο ότι ο στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι πάρα πολύ υψηλός και χρειάζονται παρεμβάσεις στο σύνολο της οικονομίας δηλαδή μεταφορές, κτίρια, βιομηχανία, κλπ.

Οι ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τα δίκτυα θα είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης της ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια όπως τα προηγούμενα ήταν οι γραμμές μεταφοράς, οι θερμικοί σταθμοί και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά τόνισε από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης. Πρόσθεσε δε ότι τα δίκτυα θα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών αλλά και για την αναβάθμιση του ρόλου των καταναλωτών. Στην κατεύθυνση αυτή δρομολογούνται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και τη μετατροπή των δικτύων σε έξυπνα.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο κ. Παναγιωτάκης επανέλαβε ότι τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο για την αναδιοργάνωση του ομίλου το οποίο θα περιγράφει και τις προκλήσεις για τη ΔΕΗ οι οποίες όπως είπε αν δεν αντιμετωπιστούν "σε πέντε χρόνια δεν θα υπάρχουμε. Αυτό, πρόσθεσε, δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αντίθετα ότι πρέπει να αναληφθεί δράση προκειμένου να μη συμβεί".

Τη δέσμευση της ΕΤΕπ για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας επανέλαβε από την πλευρά του ο Peter Jacobs, επικεφαλής της ομάδας της Τράπεζας για την Ελλάδα.

Παρών στην τελετή υπογραφής ήταν και ο πρόεδρος του Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Νίκος Χατζηαργυρίου. Το δάνειο ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τη δεύτερη δόση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 85 εκατ. για τα δίκτυα. Θα χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για την υλοποίηση διασυνδέσεων νησιών την ενίσχυση υποσταθμών με υπόγεια καλώδια, καθώς και υπό προϋποθέσεις για το project των έξυπνων μετρητών.