Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνο-κινεζικές σχέσεις διανύουν μία νέα, δυναμική περίοδο, όπως αποδεικνύει και ο μεγάλος αριθμός εκατέρωθεν επισήμων επισκέψεων σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, οι οποίες οδήγησαν στην δημιουργία σταθερών διαύλων επικοινωνίας και την διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε σειρά ζητημάτων.

Παρόλα αυτά, ο όγκος του ελληνο-κινεζικού εμπορίου αντιστοιχεί σε μόλις 5,1% του συνόλου του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται, τόσο στις πραγματικές δυνατότητες, όσο και στο εξαιρετικό επίπεδο των γενικότερων σχέσεων των δύο χωρών. Είναι προφανές ότι, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, ώστε οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών να αναπτυχθούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 • Διμερές Εμπόριο

Την τελευταία επταετία (2013-2019), παρατηρείται ανάκαμψη και δυναμική ανάπτυξη του διμερούς ελληνο-κινεζικού εμπορίου, η συνολική αξία του οποίου διαμορφώθηκε σε € 4,5 δισ. Η αξία αυτή είναι κατά 80% περίπου υψηλότερη της αντίστοιχης αξίας του 2013. Αρχής γενομένης από το 2016 και μετά από τρία συνεχή έτη αρνητικής πορείας, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα άρχισε, όχι απλώς να ανακάμπτει, αλλά να ακολουθεί εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα, σχεδόν διπλασιάστηκε, με αύξηση 91% και διαμορφώθηκε σε € 902,4 εκ. σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Τα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία επανεμφανίστηκαν στον κατάλογο των ελληνικών εξαγωγών, το 2017, αποτελούν την κυριότερη κατηγορία ελληνικών προϊόντων που εξάγεται στην Κίνα. Μάλιστα, το 2018, η αξία των συναφών εξαγωγών σχεδόν τετραπλασιάστηκε, σε σχέση με το 2017 (€ 443,9 εκ., έναντι € 114,3 εκ.), καλύπτοντας το 50% περίπου του συνόλου των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα. Το γεγονός αυτό σχετίζεται, άμεσα, και με την εγκαινίαση της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας-Πεκίνου, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο 2017. Έπονται οι εξαγωγές μαρμάρου, το οποίο, έως και το 2017, αποτελούσε το βασικό ελληνικό προϊόν που εξαγόταν στην Κίνα. Ειδικότερα, το 2018, η αξία των ως άνω εξαγωγών συνέχισαν να παρουσιάζουν αύξηση (11%), και διαμορφώθηκε σε € 247,1 εκ., καλύπτοντας το 27% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα. Η αξιοσημείωτη πορεία του μαρμάρου θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την ανάπτυξη του κινεζικού κατασκευαστικού κλάδου, κατά τα τελευταία έτη. Ακολουθούν οι εξαγωγές βάμβακος (~5% του συνόλου), η αξία των οποίων υπερτετραπλασιάζεται, σε σχέση με το 2017, μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων (~3% του συνόλου), η αξία των οποίων υπερ-πενταπλασιάζεται, και φαρμάκων (~2% επί του συνόλου), η αξία των οποίων υπερ-τριπλασιάζεται, σε σχέση με το 2017. Αντίστοιχα, παρά την ελαφρά κάμψη που παρατηρήθηκε το 2017, οπότε και η αξία τους διαμορφώθηκε σε € 2,7 δισ., οι εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στη χώρα μας ακολουθούν επίσης ανοδική πορεία, από το 2013 και μετά. Μάλιστα, το 2018, παρουσίασαν αύξηση 33%, και διαμορφώθηκαν σε € 3,6 δις., καταγράφοντας, επίσης, ιστορικό υψηλό.

Τα κυριότερα κινεζικά προϊόντα που εξήχθησαν στην χώρα μας, πέρυσι ήταν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μέρη αυτών (16% του συνόλου), ελάσματα αργιλίου (5% του συνόλου), πλοία (4% του συνόλου), συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας (4% του συνόλου) και συσκευές κλιματισμού (3% του συνόλου).

Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών σχεδόν διπλασιάζεται, καταγράφοντας αύξηση 90,9%, σε σχέση με το 2017, ενώ εκείνη των ελληνικών εισαγωγών κινεζικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 32,6%. Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, καταγράφεται διεύρυνση του διμερούς εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας, κατά 20,3%, μετά τη συρρίκνωσή του κατά 12,3%, το 2017.

Κατά την ως άνω περίοδο, παρουσιάζεται ανακατάταξη των εξαγόμενων στην Κίνα ελληνικών προϊόντων, καθώς: Τα πετρελαιοειδή καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση (288,5%), αντιπροσωπεύουν πλέον το 49,2% των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα, και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση (€ 443,9 εκ.), γεγονός που, όπως προαναφέρθηκε, σχετίζεται και με τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Πεκίνου, η οποία εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο 2017 και, πλέον, πραγματοποιείται τρεις φορές εβδομαδιαίως. Τα μάρμαρα περιορίζονται στη δεύτερη

θέση (€ 247,1 εκ.), συνεχίζοντας όμως την ανοδική τους πορεία (11,1%), και καταλαμβάνουν το 27,4% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα. Ακολουθούν το βαμβάκι (€ 41,2 εκ.), το οποίο σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση, ύψους 324,9%, και αντιπροσωπεύει το 4,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνας, τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα πολύτιμων μετάλλων (€ 29,9 εκ. ή 3,3% του συνόλου) τα οποία, το 2017, καταλάμβαναν την 9η θέση, και τα φάρμακα (€ 20,8 εκ. ή 2,3% του συνόλου), τα οποία, το 2017, καταλάμβαναν την 6η θέση, μεταξύ των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα. Αντίστοιχα, τα κυριότερα κινεζικά προϊόντα που εισήχθησαν στην Ελλάδα, το 2018, ήταν: ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μέρη αυτών (€ 578,9 εκ.), ελάσματα αργιλίου (€ 164,9 εκ.), σκάφη (€ 148,0 εκ.), συσκευές σταθερής τηλεφωνίας (€ 145,9 εκ.) και συσκευές κλιματισμού (€ 105,3 εκ.).

 • Ελληνικά Προϊόντα με προοπτικές αύξησης εξαγωγών

Οι κάτωθι κατηγορίες ελληνικών προϊόντων παρουσιάζουν έντονη δυναμική εξαγωγών στην Κίνα την τελευταία διετία και εκτιμάται πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εξαγωγών τους:

 • 1902: Ζυμαρικά εν γένει (Αξία εξαγωγών 2016: € 1,4 εκ., αύξηση: 63,8%).
 • 2515: Μάρμαρα, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετράγωνου (Αξία εξαγωγών 2016: € 117,8 εκ., αύξηση: 29,5%). Διαχρονικά, ένας από τους δυναμικότερους κλάδους των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα.
 • 2710: Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >=70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό υλικό, που δεν κατονομάζονται αλλού (Αξία εξαγωγών 2016: € 73,6 εκ., αύξηση: 4.943,2%).
 • 3004: Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα (Αξία εξαγωγών 2016: € 4,5 εκ., αύξηση: 93,9%).
 • 3204: Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων (Αξία εξαγωγών 2016: € 6,6 εκ., αύξηση: 12,2%).
 • 3920: Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες & λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα (Αξία εξαγωγών 2016: € 1,1 εκ., αύξηση: 67,4%).
 • 4707: Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) (εκτός από χαρτοβάμβακα) (Αξία εξαγωγών 2016: € 21,7 εκ., αύξηση: 74,4%).
 • 5201: Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο (Πρωτοεμφανιζόμενο προϊόν, αξία εξαγωγών 2016: € 20,4εκ.).
 • 6802: Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες & τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες & παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (όπου συμπεριλαμβάνεται ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα (Αξία εξαγωγών 2016: € 3,0 εκ., αύξηση 119,2%).
 • 7602: Απορρίμματα & θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές), ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές (Αξία εξαγωγών 2016: € 1,3 εκ., αύξηση: 34,3%).
 • 7606: Ελάσματα & ταινίες, από αργίλιο, με πάχος >0,2mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) (Αξία εξαγωγών: € 4,3 εκ., αύξηση: 11,6%).
 • 8411: Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες & άλλοι στρόβιλοι δι’ αερίου (Πρωτοεμφανιζόμενο προϊόν, αξία εξαγωγών 2016: € 7,7 εκ.).
 • 9018: Όργανα & συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, όπου συμπεριλαμβάνονται οι σπινθηρογράφοι & άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, που δεν κατονομάζονται αλλού (Αξία εξαγωγών 2016: € 1,4 εκ., αύξηση: 1.502,67%).
 • Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών

Η Κίνα θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια μια σημαντική και βιώσιμη αγορά για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων της χώρας μας παρότι η κινεζική αγορά καθίσταται ολοένα και πιο ανταγωνιστική καθώς λόγω μεγέθους και ρυθμών ανάπτυξης αποτελεί στόχο για τις παγκόσμιες εξαγωγές. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση ελληνικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο κατέχει πλέον δεσπόζουσα θέση στις καταναλωτικές συνήθειες των Κινέζων και το οποίο γνωρίζει τεράστια άνθηση με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια δε έχουν αναπτυχθεί πολλές ηλεκτρονικές πλατφόρμες με εξειδίκευση σε εισαγόμενα προϊόντα, τρόφιμα κλπ. Το Γραφείο μας διαθέτει σχετική έρευνα και παρέχει πληροφόρηση σε τυχόν ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες.

Η μεταρρύθμιση της πολιτικής απόκτησης ενός παιδιού (δικαίωμα απόκτησης και δεύτερου) αυξάνει τις προοπτικές εξαγωγής προϊόντων που αφορούν την παιδική ένδυση, διασκέδαση και διατροφή. Αντίστοιχα η γήρανση του πληθυσμού (η γενιά της μεγάλης πληθυσμιακής έκρηξης είναι ήδη στην τρίτη ηλικία) αναμένεται να δημιουργήσει ζήτηση υπηρεσιών περίθαλψης και ευγηρίας. Επίσης, υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές ζήτησης για ενέργεια, φαρμακευτικά, χημικά, ιατρικό εξοπλισμό, υλικά κατασκευής, μηχανήματα, επώνυμα προϊόντα ένδυσης και διατροφής.

Για την εισαγωγή μη επεξεργασμένων τροφίμων και μια σειρά ζωικών προϊόντων απαιτείται η σύναψη ειδικών υγειονομικών Πρωτοκόλλων μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της αρμόδιας Γενικής Επιθεώρησης Ποιότητας Ελέγχου και Καραντίνας (AQSIQ), διαδικασία ιδιαίτερα μακροχρόνια. Επί του παρόντος, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας επί της εξαγωγής σαλιγκαριών, βαμβακόσπορου και ακατέργαστου μαλλιού προβάτου. Σε σχέση με την αγορά τροφίμων, υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την αρμόδια αρχή AQSIQ για εισαγωγές φρούτων (σταφύλια, κεράσια, πορτοκάλια, δαμάσκηνα). Τούτο απαιτεί την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων με την ελληνική πλευρά, ένα για κάθε είδος φρούτων κλπ, διαδικασία που έχει μεν μεγάλη διάρκεια αλλά είναι απαραίτητο να επιδιώκεται για κάθε μη τυποποιημένο - επεξεργασμένο διατροφικό προϊόν.

Επιπλέον θα μπορούσε να αναφερθεί εδώ, συμπληρωματικά, η προοπτική της τεράστιας αύξησης των Κινέζων τουριστών στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια θα ευνοήσει και την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών καθώς τούτοι θα καταστούν γνώστες των ελληνικών γεύσεων και προϊόντων.

 

 • Επενδύσεις

Προσλαμβάνοντας ιδιαίτερη σημασία στην υλοποίηση της κινεζικής πρωτοβουλίας One Belt One Road, ως σημείο σύγκλισης του Οικονομικού Θαλάσσιου Δρόμου και της Οικονομικής Ζώνης του Δρόμου του Μεταξιού, και ως βασικό σημείο πρόσβασης στην και από την Ευρώπη, η χώρα μας έχει προσελκύσει πρόσφατα το ενδιαφέρον σημαντικών Κινέζων Επενδυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το απόθεμα Ξένων Άμεσων Επενδύσεων κινεζικής προέλευσης στη χώρα μας (συμπεριλαμβανομένων Χονγκ Κονγκ και Μακάο), κατά την περίοδο 2002-2018, ήταν € 1.2 δισ.

Αντίστοιχα, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική αξία των ελληνικών επενδύσεων στην κινεζική επικράτεια (Ηπειρωτική Κίνα και Χονγκ Κονγκ), κατά την ίδια περίοδο, ήταν € 1.8 δισ. Το σύνολο, σχεδόν, των ως άνω επενδύσεων (99,6%) υλοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο αποτελεί οικονομικό επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Νοτιο-Ανατολικής Ασίας.

Οι τομείς της ενέργειας, των υποδομών και των τηλεπικοινωνιών έχουν καθοριστεί από κοινού ως επενδυτικοί τομείς προτεραιότητας. Πλην τούτων, σειρά οικονομικών τομέων της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες, όπως π.χ. ο τουρισμός, η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, η γεωργία, η μεταποίηση τροφίμων, τα logistics, οι βιοεπιστήμες, η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία κ.α. Μέχρι σήμερα, σημαντικές κινεζικές επενδύσεις έχουν ανακοινωθεί ή-και υλοποιηθεί στους τομείς της ενέργειας (Hanergy, China Machinery Engineering Cooperation, State Grid, Shenhua Renewables Co. Ltd., China Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd.,), των υποδομών (Cosco – η κεφαλή του κινεζικού δράκου), του λιανικού εμπορίου (Fosun), των logistics (Huawei, ZTE), της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας (Fosun), καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Pacific Century Cyber-Works, China International  Television Corporation, Shanghai Gongbao Business Consulting, KaiXinRong Group). Πλην τούτων, η κινεζική πλευρά έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς της εξόρυξης μεταλλευμάτων, της ναυπηγικής και του τουρισμού. Βέβαια, οι περιορισμοί που έχει θέσει η κινεζική κυβέρνηση στην έξοδο επενδυτικών κεφαλαίων από τη χώρα, καθώς και ο καθορισμός επενδυτικών τομέων στο εξωτερικό, όπου «δεν ενθαρρύνεται» η υλοποίηση επενδύσεων, όπως π.χ. ο τουρισμός, η αναψυχή και η ψυχαγωγία, δρουν εν μέρει ανασταλτικά στην υλοποίηση επενδύσεων που δυνάμει θα ενδιέφεραν ιδιαιτέρως τη χώρα μας. Πολύ επιτυχημένη μορφή προσέλκυσης κινεζικών επενδύσεων στη χώρα μας είναι το λεγόμενο «Golden Visa Programme», στο πλαίσιο του οποίου χορηγούνται Άδειες Παραμονής διάρκειας 5 ετών σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν σε ακίνητα συνολικής αξίας τουλάχιστον € 250.000.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Enterprise Greece, το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία του Προγράμματος, από την έναρξη του Προγράμματος, το 2013, έως και το 2018, χορηγήθηκαν συνολικά 3.404 Άδειες Παραμονής σε επενδυτές ακινήτων και συνολικά 8.899 Άδειες Παραμονής σε επενδυτές και τα μέλη της οικογένειάς τους. Εκ τούτων, οι 1.700 Άδειες Παραμονής χορηγήθηκαν σε Κινέζους επενδυτές (ποσοστό 49,9%). Ακολουθούν επενδυτές από τη Ρωσία (450 ή 13,2%), την Τουρκία (356 ή 10,5%), τον Λίβανο (121 ή 3,6%), και την Αίγυπτο (114 ή 3,3%). Αντίστοιχα, συνολικά 4.552 Άδειες Παραμονής χορηγήθηκαν σε Κινέζους επενδυτές και τα μέλη των οικογενειών τους (ποσοστό 51,2%).

Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα εστιάζονται σε τομείς ιδιαίτερα νευραλγικούς, όπως οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η βασική στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα η οποία απέβη επιτυχής από κάθε άποψη είναι η συμμετοχή της COSCO στην επέκταση και εκσυγχρονισμό του Λιμένα Πειραιά. Ο Πειραιάς βρίσκεται, πλέον, στην 2η θέση των μεγαλύτερων λιμένων της Μεσογείου, από την 11η το 2006, ενώ διεθνείς εταιρείες όπως η ZTE, η HUΑWEI και η HP διακινούν μέσω Πειραιά τα προϊόντα τους στην Ευρώπη.

Η πορεία και τα σχέδια της COSCO στην Ελλάδα

H COSCO ενδιαφέρεται επίσης για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Αλεξανδρούπολη με ενοικίαση σχετικών χώρων στον Οργανισμό Λιμένος, το διαμετακομιστικό κέντρο στο Θριάσιο και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η αρχική επένδυση στον Πειραιά προέβλεπε ανάληψη παραχώρησης προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ για 30+5+5 χρόνια. Σημαντική εξέλιξη επί της επενδύσεως είναι ότι η COSCO απέκτησε τον Απρίλιο του 2016 τον έλεγχο του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, καθόσον υπήρξε ο τελικός πλειοδότης στη σχετική διαδικασία υπό την εποπτεία του ΤΑΙΠΕΔ. Η αξία της συμφωνίας, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Cosco και του ΤΑΙΠΕΔ, υπολογίζεται στα 1,5 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα: 368,5 εκατ. ευρώ προσφορά της COSCO (22 ευρώ ανά μετοχή) για το 67% του ΟΛΠ, 350 εκατ. ευρώ υποχρεωτικές επενδύσεις την επόμενη δεκαετία, 410 εκατ. ευρώ τα αναμενόμενα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης και 400 εκατ. ευρώ από τα αναμενόμενα μερίσματα για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.

Τα σχέδια της COSCO εξαρτώνται επίσης έως έναν βαθμό και από το υπόλοιπο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, όπως είναι το Θριάσιο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, ενώ κάτω από προϋποθέσεις θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον και για το λιμάνι της Ελευσίνας, όπως και για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Στόχος η ανάπτυξη στην περιοχή μονάδων ελαφράς μεταποίησης και συναρμολόγησης κινεζικών και άλλων προϊόντων. Όσον αφορά την κρουαζιέρα, μετά τη συμφωνία με την MSc Cruises, αναφέρεται ότι η COSCO βρίσκεται σε επαφές τόσο με την Carnival, την μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο, η οποία αναπτύσσει τη συνεργασία της με την Κίνα, αλλά και με τη Royal Caribbean, καθώς και τους υπόλοιπους μεγάλους ομίλους κρουαζιέρας, προκειμένου να αναπτυχθεί το «home porting» στον Πειραιά.