Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

Με την οικονομική ευρωστία που αποκτά η Vivartia, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συναλλαγής με τη CVC Capital Partners, γίνεται καταλύτης εξελίξεων για τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας βολιδοσκοπώντας τουλάχιστον δύο ακόμη εταιρείες του κλάδου.

Πάνω από μισό δισ. ευρώ επενδυτικών κεφαλαίων μπορεί να κινητοποιήσει ο κλάδος της εξορυκτικής βιομηχανίας στο πλαίσιο «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) Αθανάσιο Κεφάλα.

Η Alpha Bank (εφεξής η «Διασπώμενη») ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που συνεδρίασε στις 2.4.2021, εγκρίθηκε στις 16.4.2021 η διάσπασή της δι’ απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας.

Οι γερμανικές εταιρίες κρουαζιέρας TUI και Aida σχεδιάζουν να ξεκινήσουν και πάλι τη λειτουργία της μεσογειακής κρουαζιέρας στην Ελλάδα από τα μέσα Μαΐου, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες.

Ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «NORTH SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τους υφιστάμενους μετόχους της και την εταιρεία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ».

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ