Το 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της ακτοπλοϊκής Hellanic Seaways κατέχει πλέον η εταιρεία Attica Group , ύστερα από την επίσημη ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας ποσοστού της τάξεως του 48,53%, από την Minoan Lines.

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της Attica Συμμετοχών για την απόκτηση του πρόσθετου μεριδίου ύψους 48,53% στην Hellenic Seaways (HSW). Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, η Attica Group κατέχει πλέον ποσοστό 98,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Η εξαγορά έγινε σε υλοποίηση της από 26.10.2017 συμφωνίας με την εταιρία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. και αφορά συνολικά 37.667.504 μετοχές της HSW έναντι τιμήματος 78,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα σύμφωνα με την ανακοίνωσή της εταιρείας, η Attica Group προέβη στην πώληση του πλοίου SUPERFAST XII σε εταιρία του Ομίλου Grimaldi έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 74,5 εκατ. ευρώ και η HSW στην πώληση του πλοίου HIGHSPEED 7 στην Minoan Lines έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 25 εκατ. ευρώ.