Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι την 30η Μαΐου 2018 για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το 50,1% των ΕΛΠΕ, ποσοστό που ανήκει στην PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS (συμφερόντων ομίλου Λάτση) και στο Δημόσιο, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση) έληγε αύριο 18 Μαΐου. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ, η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως τις 30 Μαΐου στις 17.00.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας παραμένουν ως έχουν.

Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ως εξής:

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). 

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση. Στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ΕΛΠΕ μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Σημειώνεται ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των πωλήσεων. Οι μετοχές των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ δύο διεθνείς εκδόσεις ομολόγων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35,5% των μετοχών των ΕΛΠΕ, το 45,5% ανήκει στην Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (11%) και ιδιώτες (8%) επενδυτές.

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα και κατέχει μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών. Ο Όμιλος είναι επίσης ο μόνος παραγωγός πετροχημικών στην Ελλάδα με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% των πωλήσεων και το μερίδιο της εγχώριας αγοράς να υπερβαίνει το 50%.

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, με δραστηριότητα στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει δίκτυο 300 πρατηρίων σε Π.Γ.Δ.Μ., Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο.

Ο Όμιλος κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Συμμετέχει ως διαχειριστής (operator) με ποσοστό 50% σε κοινοπραξία , στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου, με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία στην περιοχή του Θρακικού Πελάγους και με ποσοστό 25% στη θαλάσσια περιοχή «Block 2» και ως διαχειριστής (100%) στις δύο χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας «Άρτα – Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος».

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει ανακηρυχθεί ως Επιλεγείς Αιτών στην θαλάσσια περιοχή «Block 10» στον Kυπαρισσιακό Κόλπο, ενώ έχει υποβάλλει προσφορές για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής στη θαλάσσια περιοχή «Block 1», βόρεια της Κέρκυρας καθώς και ως μέλος κοινοπραξίας για δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης και μία θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την EDISON, λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 17 MW σε λειτουργία και άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου (ΦΑ) στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ έχει ισχυρή παρουσία στη διανομή και προμήθεια ΦΑ μέσω των 3 τοπικών θυγατρικών διανομής και μιας θυγατρικής λιανικής. Τον Δεκέμβριο του 2018, ο Όμιλος διέθεσε τη συμμετοχή του 35% στη ΔΕΣΦΑ (θυγατρική της ΔΕΠΑ και διαχειρίστρια μεταφοράς ΦΑ) έναντι τιμήματος €284 εκατ..

Η Goldman Sachs International και η NBG Securities ενεργούν από κοινού ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, ενώ η Bracewell LLP και η KLC Δικηγορική Εταιρεία ως Νομικοί Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ.