Απόλυτο «αφεντικό» της μαρίνας Φλοίσβου είναι πλέον η Lamda Development, ύστερα από την εξαγορά του ποσοστού που κατείχε ο όμιλος Dogus στην μεταξύ τους κοινοπραξία που διαχειρίζεται τη μαρίνα.

Σε συμφωνία με τον όμιλο Dogus ήρθε η Lamda Development για την απόκτηση του υπολοίπου 50% της Lamda Dogus Investments έναντι 12,4 εκατ. ευρώ, συναλλαγή που καθιστά την Lamda Development μοναδικό μέτοχο της εταιρείας που διαχειρίζεται η Μαρίνα Φλοίσβου.

Η ανακοίνωση:

H Lamda Development S.A. ανακοινώνει ότι την 23.01.2020 συμφώνησε να αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας Lamda Dogus Investments S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των μετοχών της LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23% της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου.

Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε 12.393.000 ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές εγκρίσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Lamda Development S.A. καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.