Το τέλος μίας αυτοκρατορίας, η οποία με πολυσχιδείς δραστηριότητες έγραψε τη δική της ιστορία. Σε κοινή εταιρεία διαχείρισης μεταβίβασαν,  προ μηνών, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ακίνητα και οικόπεδα, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή τους, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης δανείων του ομίλου Βασίλη Θεοχαράκη.

 

Στις 6 Ιουλίου συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία «Περιγένης Επαγγελματικών Ακινήτων ΑΕ», μέτοχοι της οποίας είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση, εκμετάλλευση και πώληση των ακινήτων, τα οποία της εισέφεραν οι τέσσερις μέτοχοί της.

Πρόκειται για 16 ακίνητα (αποθήκες, επαγγελματικοί χώροι, γραφεία) και οικόπεδα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα, Βοιωτία, τα οποία αποδόθηκαν από τον όμιλο Θεοχαράκη στις τράπεζες, στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης δανεισμού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 48,1 εκατ. ευρώ και έχει καλυφθεί ως εξής: ο όμιλος Alpha, μέσω της Alpha Group Investments, κατέβαλε σε μετρητά 15,39 εκατ. ευρώ και κατέχει το 32%. Η Εθνική Τράπεζα κατέβαλε 13,7 εκατ. ευρώ και απέκτησε το 28,5%, η Πειραιώς έβαλε 9,92 εκατ. ευρώ για το 20,61% και η Eurobank 9,1 εκατ. ευρώ για το 18,9%.

Οι τέσσερις τράπεζες δεσμεύονται, με βάση τη συμφωνία μετόχων, από συγκεκριμένες ρήτρες. Για παράδειγμα, οι μέτοχοι διατηρούν δικαίωμα πρώτης άρνησης, στην περίπτωση που κάποιος εξ αυτών αποφασίσει να μεταβιβάσει τις μετοχές του.

Σημειώνεται η συμφωνία αναδιάρθρωσης του ομίλου Βασίλη Θεοχαράκη αφορούσε σε δάνεια της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Διενεργήθηκε, δε, σε συμφωνία μεταξύ πιστωτριών τραπεζών και ομίλου. Μέρος της συμφωνίας αποτελούσε η πώληση της Λάιον Ρένταλ, που περιήλθε στη Μοτοδυναμική και η μεταβίβαση των παραπάνω ακινήτων στις τράπεζες.

Πηγή: Euro2day, του Χρήστου Κίτσιου