Η παραγωγή ασφαλίστρων το Δεκέμβριο του 2017 μειώθηκε κατά 10,5% έναντι του Δεκεμβρίου του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος που αναρτήθηκαν σήμερα στην ηλεκτρονική της σελίδα.

Τον Δεκέμβριο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής μείωσαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (-19,3%). Ομοίως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μείωσαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (-0,9%) για πρώτη φορά μετά από επτά συνεχείς μήνες.

Ωστόσο από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 50 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για το σύνολο της περασμένης χρονιάς - οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής - με τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2016, προκύπτει μεταβολή +0,05% για τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων.

Σε ό,τι αφορά στις ασφαλίσεις κλάδου Ζωής η μείωση ήταν 2% ενώ +2,1% ήταν η μεταβολή στον ασφαλίσεις Ζημιών εκ των οποίων +0,2% ήταν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης οχημάτων και +3,4% των λοιπών "υποκλάδων" κατά Ζημιών.