Δεν διαπιστώθηκε παράβαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού στα συνεργεία παροχής υπηρεσιών επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων από το σύστημα Audatex.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά την επανεξέταση της καταγγελίας της Ένωσης Φανοποιών και Βαφέων Αυτοκινήτων νομού Χανίων κατά των εταιριών AUDATEX Ελλάς, Εθνική Ασφαλιστική, Αγροτική Ασφαλιστική, Ιντεραμέρικαν, GROUPAMA Φοίνιξ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για παράβαση του ανταγωνισμού, μετά την αναπομπή από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το ΣτΕ σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: κατά την επανεξέταση της υπ' αριθ. πρωτ. 6756/26.10.2005 καταγγελίας της Ένωσης Φανοποιών και Βαφέων κατά των εταιριών που αναφέρθηκαν παραπάνω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ολομέλεια, κατά πλειοψηφία, δεν διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 από τις καταγγελλόμενες εταιρίες.

Έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, καθώς οι προαναφερόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, μέτοχοι της AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, και η AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ως κοινή επιχείρηση (joint venture), δεν παραβίασαν τα προαναφερόμενα άρθρα μέσω του καθορισμού εφαλτήριας τιμής εργατοώρας συνεργείων παροχής υπηρεσιών επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων στο πλαίσιο του συστήματος Audatex, καθόσον επρόκειτο για εφαλτήρια μεν, προτεινόμενη ωστόσο, ενδεικτική δηλαδή, τιμή εργατοώρας που σε συνάρτηση και με τον αριθμό εργατοωρών συνιστούσε δευτερεύοντα περιορισμό, δηλ. άμεσα συνδεδεμένο και αναγκαίο όρο για την ορθολογική λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ζημιών αυτοκινήτων οχημάτων, όπως ήταν αυτό της Audatex.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά πλειοψηφία έκρινε ότι η αποδιδόμενη στην Audatex επιβολή ρήτρας μάλλον ευνοούμενου πελάτη δεν στοιχειοθετήθηκε ότι συνιστούσε εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, ως δήθεν ενσωματωμένος μηχανισμός ελέγχου καθορισμένων τιμών, ούτε και ότι η εν λόγω ρήτρα επέφερε ή μπορούσε να επιφέρει αυτοτελώς περιοριστικά του ανταγωνισμού αποτελέσματα.