Σταθερές στα 1,080 δισ. ευρώ, παρέμειναν το 2017 οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου της MIG, παρά τις δύσκολες συνθήκες, που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του. Ποιές από τις θυγατρικές της, που κυριαρχούν στον κλάδο τους,  είχαν θετική πορεία και ποιές όχι. Κλειδί η αναδιάρθρωση σε βάθος και ρύθμιση δανείων όλου του ομίλου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν στα 141,6 εκατ. ευρώ έναντι 156,1 εκατ. ευρώ, το 2016 και επηρεάστηκαν θετικά από τους ομίλους Vivartia κατά 10,2 εκατ. ευρώ και Υγεία κατά 3 εκατ. ευρώ και αρνητικά από τους ομίλους Attica κατά 19,7 εκατ. -λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων- και SingularLogic κατά 9,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 117,8 εκατ. ευρώ έναντι 132,2 εκατ., το 2016, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 40,8 εκατ. έναντι 55,7 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημία 74,8 εκατ. έναντι ζημιών 84,9 εκατ. ευρώ το 2016.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, Παναγιώτης Θρουβάλας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον Όμιλο τόσο στο επίπεδο εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών αρκετών εταιριών του Ομίλου όσο – και κυριότερα – στο πεδίο της αναδιάρθρωσης του μεγαλύτερου μέρους του Δανεισμού της μητρικής εταιρίας και σημαντικών θυγατρικών της.

Ειδικότερα μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού ύψους 425 εκ. της μητρικής εταιρίας, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου Υγεία και ευρισκόμαστε στο στάδιο των υπογραφών για τις επί μέρους δανειακές συμβάσεις των εταιριών του Ομίλου Vivartia. Σε όλες τις περιπτώσεις βελτιώνεται ουσιαστικά η χρηματοοικονομική λειτουργία των εταιριών και παρέχεται η απαιτούμενη σταθερότητα για την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών τους αποτελεσμάτων.

Από πλευράς αποτελεσμάτων το 2017, θα ήθελα να επισημάνω την επίτευξη κερδοφορίας στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου Vivartia, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, γεγονός που μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για το μέλλον.
Τέλος, θεωρώ ότι η αναμενόμενη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος κατά το 2018, θα βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση όλων των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και την επίτευξη ακόμα καλύτερων αποτελεσμάτων.

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Για τις εταιρείες του Ομίλου το 2017 ήταν μία χρονιά σημαντικής αναδιοργάνωσης σε επίπεδο δομών αλλά και αναδιάρθρωσης των δανείων.
Ο Όμιλος παρέμεινε ηγέτης στην ελληνική αγορά σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.
Πιο συγκεκριμένα: Στη Vivartia διατηρήθηκε η ηγετική θέση στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ και ενισχύθηκαν τα μερίδια του Ομίλου στην αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων με τα προϊόντα του Μπάρμπα Στάθη και της Χρυσής Ζύμης, ενώ στην εστίαση ενισχύθηκε σημαντικά η παρουσία των σημάτων Goody’s, Everest και Flocafe σε όλα τα δίκτυα που συνδέονται με τον τουρισμό (αεροδρόμια, Εθνικοί Οδοί και Πλοία). 

Ο Όμιλος Υγεία επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη θετική του ανάπτυξη διατηρώντας έτσι την ηγετική του θέση στον τομέα της ιδιωτικής Υγείας στη χώρα μας.

Επίσης, η Attica παρέμεινε η No 1 εταιρεία στο χώρο της ακτοπλοΐας σε επιβάτες και μεταφορικό έργο και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα η απόκτηση του 98,83% της HSW.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του Ομίλου και η παρουσία του σε κλάδους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας που συνδέονται με την ανάπτυξη της χώρας, όπως τα τρόφιμα, η υγεία, η ακτοπλοΐα και η τεχνολογία, δίνει τη σιγουριά στους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους μετόχους αλλά και τους δανειστές για την επόμενη ημέρα.