Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποδέκτης οποιασδήποτε δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της συμμετοχής της στην Attica Συμμετοχών από την Fortress Investment Group αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Marfin απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Marfin Investment Group κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου ανακοινώνει ότι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδέκτης οποιασδήποτε δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της συμμετοχής της στην «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την «FORTRESS INVESTMENT GROUP» και επαναλαμβάνει ότι θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία.

Για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η Εταιρία υπενθυμίζει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια της FORTRESS είναι ομολογιούχοι δανειστές κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε 142,5 εκατ. ευρώ και το οποίο εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί μετοχών, μεταξύ άλλων, της ATTICA.

Η ανακοίνωση της Attica Συμμετοχών

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται σε επενδυτικές κινήσεις της «FORTRESS INVESTMENT GROUP» (η «FORTRESS»), η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «ATTICA») παραπέμπει το επενδυτικό κοινό στην Ανακοίνωση της μετόχου της με ποσοστό (αμέσως και εμμέσως) 89,38% «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Η ATTICA υπενθυμίζει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια της FORTRESS είναι ομολογιούχοι δανειστές της Εταιρίας, αφενός κοινού ομολογιακού δανείου και αφετέρου ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, τα οποία εκδόθηκαν το 2014, χωρίς να έχουν εξασκήσει μέχρι σήμερα οποιοδήποτε δικαίωμα μετατροπής.