Την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών γνωστοποίησε η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Η Εθνική Πανγαία ανακοίνωση την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400 εκατ. ευρώ λόγω των ευμετάβλητων και δυσμενών συνθηκών των αγορών.

Η εταιρεία παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματαγορές.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση η Πανγαία σκόπευε να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.