Η CNL CAPITAL, η πρώτη εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών  στην Ελλάδα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ετοιμάζεται να εισάγει τις μετοχές της στην κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Έχοντας ήδη διανύσει μία πορεία τεσσάρων ετών στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οικονομικά υγιείς και αναπτυσσόμενες, αλλά δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τον παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο. Η CNL CAPITAL επενδύει σε βραχυπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια τα οποία εκδίδονται από Ελληνικές μικρομεσαίες εταιρίες.

Η εταιρεία, με πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου τον κ. Πάνο Λέκκα και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Νίκο Χλωρό, ιδρύθηκε στα μέσα του 2014, από μια αρχική ομάδα 25 επενδυτών, που διέβλεψαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού φορέα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στα τέσσερα χρόνια παρουσίας της, η CNL CAPITAL παρουσιάζει μια ιδιαίτερα αυξητική πορεία και έχει επενδύσει σε 32 εταιρικά ομόλογα, στηρίζοντας περισσότερες από 20 μικρομεσαίες εταιρίες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με 15 από τα παραπάνω εταιρικά ομόλογα να έχουν λήξει επιτυχώς και τα υπόλοιπα 17 να είναι πλήρως ενήμερα, το χαρτοφυλάκιο της CNL CAPITAL αποδεικνύει πως ακόμα κι εντός της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν πολλές αξιόπιστες κι αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα.

Η αξία των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους 34 μήνες ξεπερνά τα 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο του 2018, εξετάζονται επενδύσεις σε πάνω από 12 νέα ομολογιακά δάνεια αξίας 6,2 εκατ. ευρώ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2/4/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση 400,000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη και η εισαγωγή των μετοχών της CNL CAPITAL στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. έως 31/07/2018.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CNL CAPITAL κ. Νίκος Χλωρός δήλωσε: «Το όραμα της CNL CAPITAL είναι να αποτελούμε ένα στρατηγικό συνεργάτη, αρωγό στη μεγέθυνση των ελληνικών εταιριών και της ελληνικής οικονομίας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα για να επιβεβαιώσουμε την αναπτυξιακή μας προοπτική και να ενισχύσουμε τη δυναμική μας παρουσία στην ελληνική αγορά».