Συμφωνία με τη Fujitsu General Limited για τη μεταβίβαση του 51% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας στην Ιταλία F.G. Europe Italia SpA υπέγραψε στις 7 Σεπτεμβρίου η FG Europe. Στα 10 εκατ. ευρώ το τίμημα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το τίμημα που θα καταβληθεί στην F.G. EUROPE A.E. στις 4/1/2019 για την πώληση του 51% των μετοχών της Ιταλικής θυγατρικής της ανέρχεται σε €10.000.000, έναντι κόστους της εν λόγω συμμετοχής (του 51%), ποσού 715.020 ευρώ.

«Η εν λόγω αγοραπωλησία γίνεται προκειμένου, να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί  αυξάνοντας τη συνεργασία με το βασικό προμηθευτή μας τη FUJITSU GENERAL Ιαπωνίας, να μειώσουμε τον τραπεζικό δανεισμό εξοφλώντας ισόποσα με το τίμημα δάνεια και να επιτύχουμε δια της συνεργασίας, καλύτερα αποτελέσματα στην θυγατρική μας, η οποία θα αγοράζει πλέον απευθείας από τη FUJITSU GENERAL με καλύτερους όρους, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να πουλάει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και με εξίσου καλά περιθώρια κέρδους», αναφέρει η εταιρεία.

Η εταιρεία μας θα συμμετέχει στο 6μελές Δ.Σ. με 3 μέλη κατέχοντας τις θέσεις του COO, Managing Director και ενός Μέλους.

Οι εμπορικές σχέσεις όσον αφορά τις μέχρι τώρα απαιτήσεις θα διατηρηθούν ως έχουν μέχρι την πλήρη εξόφληση των πιστώσεων και το στοκ των εμπορευμάτων που διατηρεί η F.G. EUROPE A.E. στο Λιβόρνο θα πουληθεί άμεσα ή έμμεσα (μέσω της FUJITSU GENERAL LTD) στην θυγατρική μας στην Ιταλία.

Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής θα είναι να μειωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης της F.G. EUROPE A.E. κατά ευρώ 15 εκατ. τουλάχιστον, ποσό που μέχρι σήμερα απασχολείτο για την κάλυψη των αναγκών της θυγατρικής της σε πιστώσεις και αποθέματα.

Η θετική αυτή εξέλιξη θα έχει πολύ καλό αντίκτυπο στη σχέση μας με το βασικό προμηθευτή της εταιρείας μας, τη FUJITSU GENERAL και προοιωνίζει αντίστοιχες στρατηγικές μελλοντικές συνεργασίες.