Αυξημένα κέρδη στα 29,5 εκατ. ευρώ, του αναπροσαρμοσμένου EBITDA στα 68,9 εκατ. ευρώ και των πωλήσεων στα 1,053 δισ. κατέγραψε ο όμιλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο εξάμηνο.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 12,8% το πρώτο εξάμηνο του 2018και ανήλθε σε 1,053 δισ. ευρώ έναντι 934,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μεταβολή η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,1% σε ενοποιημένο επίπεδο, (αύξηση κατά 9,4% στον κλάδο χαλκού και αύξηση κατά 4,4% στον κλάδο αλουμινίου) και σε μικρότερο βαθμό στην άνοδο των τιμών των μετάλλων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 83,5 εκατ. ευρώ έναντι 88,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 82,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 90,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επηρεασμένα από τη μείωση στα αποτελέσματα μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι κερδών 24,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου του 2017.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, ήταν ανοδικά για το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 68,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 65,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 51,7 εκατ. ευρώ έναντι 61,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ από 24,1 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στον κλάδο του αλουμινίου της ElvalHalcor, το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκατ. ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η αναγκαία χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μετά την υπογραφή των συμβάσεων με την European Investment Bank και την Commerzbank.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με την επένδυση αυτή η ElvalHalcor θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ενώ θα τεθούν οι βάσεις για επέκταση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροναυπηγικής. Αναφορικά με την ζήτηση στον κλάδο, και στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση.

Αναφορικά με τον κλάδο του χαλκού, και μετά την ολοκλήρωση της φάσης των εγκρίσεων για την έναρξη της κοινοπραξίας στη Nedzink στην Ολλανδία, καταβλήθηκε το πρώτο μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και το πρόγραμμα επενδύσεων ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα. Αναφορικά με την ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση, ενώ ο κλάδος επωφελείται ήδη από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την στρατηγική μετατόπιση προς τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία Sofia Med να έχει αναπτυχθεί στο πρώτο εξάμηνο με διψήφιους ρυθμούς.