Στο 5% ανήλθε το ποσοστό που κατέχει η FMR LLC στον Τιτάνα, μέσω των εταιρειών FIAM Holdings LLC, FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Management & Research Company και FMR Co., Inc.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε από την FMR LLC, την  13ηΣεπτεμβρίου 2018 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που αυτή κατέχει μέσω των εταιρειών FIAM Holdings LLC, FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Management & Research Company και FMR Co., Inc., ανήλθε σε 5,00%  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.