Βελτιωμένα μεγέθη κατέγραψε ο όμιλος Σφακιανάκη στο εννεάμηνο. Αύξησε τις πωλήσεις κατά 21,2% στα 265,4 εκατ. ευρώ, τα EBITDA κατά 29,3% στα 32,1 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη κατά 172,8% στα 13,3 εκατ. ευρώ.

«Το εννεάμηνο του 2018 ο Όμιλος Σφακιανάκη βελτιώνει την απόδοση των δραστηριοτήτων του σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο συνεχίζοντας την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού σχεδίου με κύριους στόχους την ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου στις αγορές που δραστηριοποιείται και την επίτευξη διατηρήσιμης κερδοφορίας», αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €265,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 21,2%, ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 9,3% φτάνοντας τα €223,0 εκατ.

Ο Όμιλος διευρύνει τη λειτουργική κερδοφορία του με το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο εξάμηνο του 2018 να διαμορφώνεται σε €32,1 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση 29,3%. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2018 για την Εταιρεία ανήλθε σε €29,5 εκατ. έναντι €23,4 εκατ. την περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο διαμορφώνονται σε €3,5 εκατ. από €1,3 εκατ. πέρυσι ενώ η Εταιρεία παρουσιάζει κέρδη 0,7 εκατ. έναντι ζημιάς €1,1 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων του εννεαμήνου του 2018 για τον Όμιλο (εξαιρούνται μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις) διαμορφώνονται σε €4,7 εκατ. καταγράφοντας βελτίωση 183,6%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

ποσά σε εκατ. EUR

 

2018

ΟΜΙΛΟΣ

2017

 

(%)

ΜΗΤΡΙΚΗ

2018          2017

 

(%)

Πωλήσεις

265,4

219,0

21,2%

223,0

204,0

9,3%

Μικτό Κέρδος

74,6

62,4

19,6%

64,5

58,5

10,2%

EBITDA

32,1

24,8

29,3%

29,5

23,4

26,4%

EBIT

13,3

9,9

33,5%

9,6

7,0

37,5%

Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων

3,5

1,3

172,8%

0,7

(1,1)

166,4%

Προσαρμοσμένα Κέρδη

/(Ζημίες) προ φόρων

4,7

1,7

183,6%

0,9

(0,7)

233,0%

Συγκεκριμένα η απόδοση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι η παρακάτω:

Εμπόριο αυτοκινήτων. Η αγορά το εννεάμηνο του 2018 με 84.076 ταξινομήσεις παρουσίασε άνοδο 20,4% σε σχέση με το 2017. Η SUZUKI πραγματοποίησε 4.949 ταξινομήσεις αυτοκινήτων επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 5,9% το οποίο την κατατάσσει 7η μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο κλάδος Λιανικής συνεχίζει την σταθερή πορεία κατακτώντας μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα 11,0% με πωλήσεις 9.223 επιβατικών αυτοκινήτων (PC), 675 ελαφρών φορτηγών (LCV) και 1.506 μεταχειρισμένων. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 14,0% της ελληνικής αγοράς.

Μίσθωση οχημάτων. Τα έσοδα από μισθώματα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 13,9% ενώ ο στόλος υπό διαχείριση φτάνει τα 8.886 οχήματα (+12,7%) διατηρώντας ένα ποσοστό εκμετάλλευσης κοντά στο 98%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC), αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού και την ισχυροποίηση του brand της ENTERPRISE στην Ευρώπη, έχει αυξημένα μισθώματα κατά 14,1% με τον στόλο προς ενοικίαση να φτάνει τα

4.465 οχήματα (+6,4%).

Βαρέα οχήματα, μηχανήματα και βιομηχανικά είδη. Η πτώση των πωλήσεων κατά 7,4% λόγω καθυστερημένης υλοποίησης διαγωνισμών του δημοσίου εξισορροπήθηκε από την σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 21,9% από 18,8% πέρυσι, διατηρώντας το λειτουργικό αποτέλεσμα σε θετικά επίπεδα.

Δραστηριότητες εξωτερικού. Η ανοδική πορεία των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό (Βουλγαρία και FYROM) συνεχίστηκε και στο εννεάμηνο του 2018 καταγράφοντας αύξηση σε πωλήσεις κατά 21,8%.