Τα οικονομικά της αποτελέσματα για τους πρώτους έξι του 2018 δημοσιοποίησε η εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων Σφακιανάκης, με τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται σημαντικά, αλλά παράλληλα να μην ανατρεπεται πλήρως η προ φόρων ζημία.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €175,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 22,9%, ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 12,1% φτάνοντας τα €148,9 εκατ.

Ο Όμιλος διευρύνει τη λειτουργική κερδοφορία του με το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA, όπως αναλυτικά υπολογίζεται στην Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης) στο Α’ εξάμηνο του 2018 να διαμορφώνεται σε €15,5 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση 33,1%. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2018 για την Εταιρεία ανήλθε σε €14,6 εκατ. έναντι €10,9 εκατ. την περσινή περίοδο.

Οι ζημιές προ φόρων για τον Όμιλο διαμορφώνονται σε €3,6 εκατ. από €3,2 εκατ. πέρυσι ενώ για την Εταιρεία η ζημιά είναι €4,6 εκατ από €4,4 εκατ στο αντίστοιχο διάστημα του 2017. Οι προσαρμοσμένες ζημιές προ φόρων του Α’ εξαμήνου του 2018 για τον Όμιλο (εξαιρούνται μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις) διαμορφώνονται σε €2,4 εκατ. καταγράφοντας βελτίωση 13,8%.

Η απόδοση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2018 ήταν η παρακάτω:

Εμπόριο αυτοκινήτων. Η αγορά το Α’ εξάμηνο του 2018 με 62.312 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε άνοδο 23,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η SUZUKI πραγματοποίησε 3.751 ταξινομήσεις αυτοκινήτων επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 6,0% κατακτώντας την 7η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο κλάδος Λιανικής συνεχίζει την σταθερή πορεία κατακτώντας μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα 11,4% με πωλήσεις 7.100 επιβατικών αυτοκινήτων (PC), 501 ελαφρών φορτηγών (LCV) και 1.097 μεταχειρισμένων. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 14,1% της ελληνικής αγοράς.

Μίσθωση οχημάτων. Τα έσοδα από μισθώματα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 16,4% ενώ ο στόλος υπό διαχείριση φτάνει τα 8.919 οχήματα (+17,4%) διατηρώντας ένα ποσοστό εκμετάλλευσης κοντά στο 97%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC), αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού και την ισχυροποίηση του brand της ENTERPRISE στην Ευρώπη, έχει αυξημένα μισθώματα κατά 16,6% με τον στόλο προς ενοικίαση να φτάνει τα 4.465 οχήματα (+6,4%).

Βαρέα οχήματα, μηχανήματα και βιομηχανικά είδη. Η πτώση των πωλήσεων κατά 14,9% λόγω καθυστερημένης υλοποίησης διαγωνισμών του δημοσίου εξισορροπήθηκε από την σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 22,4% από 18,1% πέρυσι, διατηρώντας το λειτουργικό αποτέλεσμα σε θετικά επίπεδα.

Δραστηριότητες εξωτερικού. Η ανοδική πορεία των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό (Βουλγαρία και FYROM) συνεχίστηκε και στο Α’ εξάμηνο του 2018 καταγράφοντας αύξηση σε πωλήσεις κατά 10,4% και βελτίωση του αποτελέσματος EBITDA κατά 5,8%.