Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει την απόκτηση αυτοτελούς ορόφου γραφείων στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Όθωνος και Φιλελλήνων.

Πρόκειται για την αγορά του 3ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 371,96 τ.μ.

Το τίμημα που προσέφερε η Εταιρεία ανήλθε σε 1.275.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω ακίνητο, η Εταιρεία είναι ήδη ιδιοκτήτρια του 4ου και 5ου ορόφου.