Η «ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ» ανακοίνωσε ότι απέκτησε το 50% της UACJ ELVAL Συμβουλευτική ΑΕ (πρώην ΑΦΣΕΛ), εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, από την UACJ Corporation, αντί ποσού 16.000 ευρώ. Μετά τη συναλλαγή, η συμμετοχή της ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ ανέρχεται στο 100%.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία" (εφεξής «ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σήμερα απέκτησε το 50% της UACJ ELVAL Συμβουλευτική ΑΕ (πρώην ΑΦΣΕΛ), εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, από την UACJ Corporation, αντί ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (¤16.000,00) και μετά τη συναλλαγή η συμμετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ανέρχεται σε 100%. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία UACJ ELVAL Συμβουλευτική ΑΕ δεν έχει σχέση με την εταιρεία UACJ ELVAL HEAT EXCHANGER MATERIALS GmbH που εδρεύει στη Γερμανία, η λειτουργία της οποίας συνεχίζεται απρόσκοπτα.