Η «ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ» γνωστοποίησε ότι, δυνάμει της από 14/3/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπογράφηκε σύμβαση σχετικά με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ AE προς την εμμέσως κατά 50% συμμετέχουσα στην τελευταία Autohellas ATEE, με τις συνήθεις αιρέσεις και εγγυοδοτικές δηλώσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα προηγηθεί μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ AE, με συμψηφισμό ζημιών, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ και κατόπιν αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους 7 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί από την ΕΛΤΡΑΚ AE. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν με συμβολικό τίμημα έναντι ανάληψης των εγγυήσεων των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ από τον αγοραστή.

«Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου, η επίπτωση από τη μεταβίβαση της συμμετοχής στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ θα δημιουργήσει σε ενοποιημένη βάση ζημία 7,5 εκατ. ευρώ. Η ΕΛΤΡΑΚ AE, με αυτήν την κίνηση, απελευθερώνει πόρους σε ανθρώπους και υποδομές που θα επικεντρωθούν στις κύριες και πλέον κερδοφόρες δραστηριότητες του ομίλου, ήτοι την εμπορία και τεχνική υποστήριξη των μηχανών και μηχανημάτων CATERPILLAR και λοιπού εξοπλισμού και την εισαγωγή και εμπορία των ελαστικών Bridgestone/Firestone/Dayton. Επίσης, η αποδέσμευση από τις εγγυήσεις των δανείων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ AE βελτιώνει τις προοπτικές χρηματοδότησης των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών του ομίλου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.