Στη μόνη ελληνική εταιρία που εκδίδει Eurobond την τελευταία πενταετία, την Μυτιληναίος, αποφάσισε να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), συνεισφέροντας 45 εκατ. ευρώ κατά την πρόσφατη έκδοση του ευρωομολόγου.των 500 εκατ. του ισχυρού ελληνικού ομίλου.
Η EBRDT ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην έκδοση του ευρωομολόγου της Μυτιληναίος, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με 45 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 9%, της συνολικής έκδοσης, επισημαίνοντας ότι είναι η μόνη ελληνική εταιρία που εκδίδει Eurobond την τελευταία πενταετία.

Μέρος των κεφαλαίων της EBRD θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις, με στόχο τη μετάβαση της εταιρίας στην πράσινη οικονομία, ενώ μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρία για να αυξήσει την παραγωγή αλουμινίου από ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες.

Στην επίσημη ανακοίνωση η EBRD κάνει μία μικρή αναφορά στο ποια είναι η μεγάλη ελληνική εταιρεία, ενώ σημειώνει δε ότι είναι η μόνη από την Ελλάδα που εκδίδει Eurobond την τελευταία πενταετία. 

Η EBRD υπενθυμίζει πως στηρίζει μόνιμα την Ελλάδα από το 2015 έχοντας επενδύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ σε πάνω από 50 projects της ελληνικής οικονομίας.