Λεπτομέρειες για το ομόλογο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 200 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει, έκανε γνωστές ο ΟΠΑΠ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού στο Χρηματιστήριο, το εύρος απόδοσης για το επταετές ομόλογο ορίστηκε στο 2,10% -2,50%.

Η δημόσια προσφορά για το ομόλογο θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου. Συντονιστές ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. 

Το ΚΟΔ διαιρείται σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000.  Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €150.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.