Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο μήνα του έτους, δεν σταματούν οι θετικές εκπλήξεις από το μέτωπο των εισηγμένων εταιρειών σε ότι αφορά τις φετινές χρηματικές τους προς τους μετόχους.

Ειδικότερα, μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων, πρόσθετα μερίσματα αποφάσισαν o OTE (λόγω της διάθεσης θυγατρικής του στη Ρουμανία), η Quest Holdings (ως αποτέλεσμα των εσόδων που προέκυψαν από την πώληση της θυγατρικής Cardlink, ενώ θα εξετάσει και το ενδεχόμενο νέας έκτακτης διανομής το 2021), η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Motor Oil (προμέρισμα επόμενης χρήσης), τα Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα, μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εννεαμήνου), το Πλαίσιο, ο Παπουτσάνης (συμπληρωματικό μέρισμα), οι Μύλοι Κεπενού (μοιράζοντας φέτος πολλαπλάσιο ποσό σε σχέση με τα περυσινά της κέρδη), αλλά και ο ακτοπλοϊκός όμιλος Attica Group (αναμένεται να εγκριθεί από επικείμενη Γ.Σ. η διανομή κερδών παλαιότερων χρήσεων, με την εισηγμένη -παρά τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου- να μοιράζει μετρητά στους μετόχους για δεύτερη φορά μέσα στην τελευταία τριετία).

Σε παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν οι προ ολίγων μηνών απόφαση για πρόσθετη διανομή κερδών από την πλευρά του ΟΠΑΠ και της Inform Λύκος, αλλά και το επικείμενο «παχυλό» ποσό που θα αποφασίσει η επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Μουσικού Οίκου Νάκα.

Και φυσικά, ίσως να δούμε και… κάποια ακόμη σχετική απόφαση από άλλη εισηγμένη μέχρι την εκπνοή του Δεκεμβρίου.

Χαρακτηριστικό είναι το ότι το σύνολο των φετινών χρηματικών διανομών (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) θα κυμανθεί κοντά στο 1,8 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας δηλαδή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη των μη τραπεζικών εισηγμένων κατά τη χρήση του 2020 (εκ των οποίων προκύπτουν κατά κύριο λόγο οι φετινές διανομές) ήταν λόγω της πανδημίας κατά 26,6% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2019.

Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι 59 εταιρείες που προχώρησαν σε διανομές μετρητών προς τους μετόχους τους μοίρασαν αθροιστικά πάνω από το 90% των καθαρών κερδών που σημείωσαν το έτος 2020 (άνω του 1,723 δισ. ευρώ χρηματικές διανομές έναντι κερδών της τάξεως του 1,9 δισ. ευρώ).

Το πολύ μεγάλο ποσοστό διανομής επί των κερδών (payout ratio) μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

  1. Στα ποσά που δόθηκαν εκτάκτως, επειδή ρευστοποιήθηκαν περιουσιακά στοιχεία
  2. Στο γεγονός ότι στις φετινές διανομές δεν θα επιβληθεί το 2022 εισφορά αλληλεγγύης
  3. Στην πολύ πιο άνετη πλέον πρόσβαση των υγιών εισηγμένων στο τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να δανειστούν με χαμηλό επιτόκιο
  4. Στις πολύ βελτιωμένες επιδόσεις που σημείωσαν μέσα στη φετινή χρονιά.

Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση, capitalization) των μη τραπεζικών εισηγμένων εταιρειών που κυμαίνεται γύρω στα 54,5 δισ. ευρώ (σύνολο 65,1 δισ. μείον τις αποτιμήσεις των πέντε εμπορικών τραπεζών) και τη φετινή χρηματική διανομή που αθροιστικά θα προσεγγίσει το 1,8 δισ. ευρώ, μιλάμε για μια μέση μερισματική απόδοση στο XA της τάξεως του 3,3%, η οποία είναι υψηλότερη τόσο από τα τραπεζικά επιτόκια, όσο και από τα «κουπόνια» των εταιρειών που φέτος προχώρησαν στην έκδοση ομολογιακών δανείων μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Ζητούμενο βέβαια είναι το αν οι τόσο υψηλές φετινές χρηματικές διανομές θα συνεχιστούν και του χρόνου και για ποιες εταιρείες. Πολύ πιθανόν να υπάρξουν ορισμένες εισηγμένες που δεν θα το πράξουν, ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως πχ η δέσμευση της διοίκησης του ΟΠΑΠ για διανομές που δεν θα υπολείπονται του ενός ευρώ ανά μετοχή, καθώς και η πολύ μεγάλη αύξηση των φετινών εταιρικών κερδών, τα οποία ξεπέρασαν με άνεση όχι μόνο τα περυσινά, αλλά και τα αντίστοιχα (προ πανδημίας) του έτους 2019. Του χρόνου επίσης, ίσως να δούμε και κάποια τράπεζα να προχωρεί σε διανομή μερισμάτων.

eisigmenes 9mino2021 merisma

Πηγή:euro2day.gr