Μνημόνιο Κατανόησης υπέγραψαν το ΤΑΙΠΕΔ και η ΡΟΙΗ για την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όπως ενημερώνoυν τα ΕΛΠΕ με ανακοίνωσή τους, «σε συνέχεια της από 20 Μαρτίου 2018 ανακοίνωσης της, καθώς και της ενημερωτικής επιστολής που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS (συμφερόντων ομίλου Λάτση) και ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΑΙΠΕΔ και η ΡΟΙΗ υπέγραψαν στις 3 Απριλίου Μνημόνιο Κατανόησης (ΜoU) για την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι εκ του προαναφερθέντος ελάχιστου προς πώληση ποσοστού, 20% αντιστοιχεί σε συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 30,1% σε συμμετοχή της ΡΟΙΗ στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας».