Βελτίωση κατέγραψαν τα μεγέθη του ομίλου υγεία το 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές σημείωσαν άΆλμα 131,4% στα 9,7 εκατ. ευρώ . Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 10% στα 33,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος κατέγραψε οριακή αύξηση στα 206 εκατ. ευρώ.

Κύρια σημεία αποτελεσμάτων του ομίλου:

•Συνεχής και σημαντική βελτίωση σε λειτουργικά αποτελέσματα και καθαρά κέρδη»

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εξακολουθούν να καταγράφουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν στα 33,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10%.

• Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 206 εκατ. ευρώ

• Τα ενοποιημένα κέρδη περιόδου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και μη ελέγχουσες συμμετοχές παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 131,4% και διαμορφώθηκαν στα 9,7 εκατ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2017 και 2016, που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλίων και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α' 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2017 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε στα 206 εκατ. ευρώ έναντι 205,9 εκατ. ευρώ το 2016.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 10% και ανήλθαν στα 33,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 30,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,4 εκατ. ευρώ το 2016.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι κερδών 4,2 εκατ. ευρώ το 2016.

Αθ. Παπανικολάου/MIG: Τα φετινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανοδική πορεία του Όμιλου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της MARFIN INVESTEMENT GROUP Αθανάσιος Παπανικολάου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Τα φετινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανοδική πορεία του Όμιλου ΥΓΕΙΑ και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά των Ιατρών, του προσωπικού και της Διοίκησης του Ομίλου.

Είμαστε σίγουροι ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσει να αποτελεί τον ηγέτη της ιδιωτικής Υγείας στη χώρα μας και για τα επόμενα χρόνια.

Ανδρέας Καρταπάνης: Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να επιδεικνύει ανοδικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κος Ανδρέας Καρταπάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Στo τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον με την προσδοκία συνέχισης της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να επιδεικνύει ανοδικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ παραμένουμε προσηλωμένοι στο βασικούς μας στόχους για την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και την άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, που θα εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε έναντι όλων των συμμετόχων μας, πως παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει ολόκληρη η χώρα, όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε με Υπευθυνότητα τα θέματα Βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς πιστεύουμε ότι η εν γένει ισχυροποίηση του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία.

Σταθερή προτεραιότητα μας παραμένει, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, έχοντας ως δέσμευση τη μακροχρόνια ανάπτυξη και τη διατήρηση της υψηλής θέσης αναγνωρισιμότητας που κατέχει ο Όμιλος διεθνώς, καθώς και η ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων.