Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου Υγεία κατέγραψαν κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2018 έναντι κερδών 7,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Παρά την αύξηση του τζίρου κατά 17,9% η ΣΙΔΜΑ στο πρώτο εξάμηνο κατέγραψε αυξημένες ζημιές προ φόρων στα 1,66 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 2,56 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στη μείωση το περιθωρίου μικτού κέρδους.

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας Kenfood με την κατά 70% θυγατρική της Μύλοι Λούλη ΑΕ, NutriBakeS με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη Η συγχώνευση εγκρίθηκε με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

O κύκλος εργασιών του κλάδου της Κατασκευής του ομίλου Ελλάκτωρ διαµορφώθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2018 σε € 727,3 εκατ. έναντι € 756,5 εκατ. στο αντίστοιχο εξάµηνο του 2017, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 3,9%.

Σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (A’ φάση), ύψους 21,2 εκατ. ευρώ  υπέγραψε η Intrakat.

Τα αναφερόμενα σε ερώτηση 23 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με καταδίκη του Προέδρου της ΔΕΗ, υπό την ιδιότητά του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του ΔΕΔΔΗΕ το 2013, για συγκάλυψη εκβιασμών και δωροδοκίας υπαλλήλου είναι παντελώς ανυπόστατα και ψευδή, μη εδραζόμενα στο κατηγορητήριο και την πραγματικότητα, επισημαίνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης στην απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα οικονομικά μεγέθη της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ως αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης εγκατεστημένης ισχύος, αλλά και των ευνοϊκών ανεμολογικών δεδομένων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 37,8% στα 44,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα  EBITDA κατά 10,1% στα 102,1 εκατ. ευρώ ο ΑΔΜΗΕ στο εξάμηνο. Μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή το 2019. Ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 21,3 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη της ΚΡΙ-ΚΡΙ. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 23,8% στα 60 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 7,36 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στα 11,71 εκατ. έναντι 8,22 εκατ. ευρώ.

To 49% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PIRAEUS PORT PLAZA 2 Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» PPP2 απέκτησε η Grivalia.  Στα 3,62 εκατ. ευρώ το τίμημα. Μετά την ανακατασκευή του ακινήτου η εισηγμένη θα εξαγοράσει και το υπόλοιπο 51%.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ