Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Στα 403.000 ευρώ ανήλθε η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της εταιρείας CPI AE, στην οικονομική χρήση 1/7/2017-30/6/2018, ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 15.000 ευρώ έναντι κερδών 97.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μετά την είσοδό της στις αγορές της Κύπρου και της Σερβίας, την είσοδό της στην αγορά της Βουλγαρίας ανακοίνωσε η MLS Innovation Inc. Η Βουλγαρία, με πληθυσμό 7 εκατ., λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί αγορά στην οποία η MLS θα επιδιώξει να παίξει σημαντικό ρόλο.

Tags:

Την αναβολή της συζήτησης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Folli-Follie. Επιδιώκουμε την επαναφορά της εταιρείας στους κανόνες της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, δήλωσε ο πρόεδρός της, Ν. Κανελλόπουλος.

Tags:

Τους περισσότερους από τους στόχους που είχε θέσει υλοποίησε το 2017 η εταιρεία Μύλοι Λούλη, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στην επίδοσή της στους τομείς της δραστηριότητάς της.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα της λειτουργίας του για το εννεάμηνο του 2018, όπου ο συνολικός τζίρος μπορεί να παρουσίασε μικρή πτώση αλλά τα λειτουργικά κέρδη EBITDA και κυρίως τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν σημαντική άνοδο. Αναλυτικά στοιχεία.

Ο Νικόλαος Κανελλόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου των Folli-Follie, ο Νάρκισσος Γεωργιάδης αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και οι Ανδρέας Κουτούπης, Περικλής Δοντάς, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Tags:

Στην Grivalia Properties περνάει το κτίριο στον Νέο Κόσμο συνολικής επιφάνειας 14.427 τ.μ.,. που στέγαζε την ιστορική εφημερίδα «Ελευθεροτυπία». Η Grivalia υπέγραψε προσύμφωνο για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Value Τουριστική Α.Ε», η οποία πλειοδότησε για το κτίριο. Το τίμημα που προσφέρθηκε ανήλθε σε 10,89 εκατ. ευρώ.

Δέκα πρόσωπα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του ομίλου Folli Follie καλούνται σε ανωμοτί κατάθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος τους ζητά εξηγήσεις για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Tags:

Την αναβολή της προγραμματισμένης επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας για τις 30 Οκτωβρίου, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2017, ανακοίνωσαν τα Folli-Follie. Παράλληλα η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι σε καθεστώς default καθίσταται το ομόλογο σε ελβετικό φράγκο που εξέδωσε η θυγατρική της  FF Group Finance Luxembourg II SA, λήξεως 2021. Η οφειλή έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. 

Tags:

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ