Με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της Electronet το 2017, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της εταιρείας, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2017 ανήλθε στα 57,9 εκατ. ευρώ έναντι 57,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3%. Το μεικτό αποτέλεσμα παρουσίασε άνοδο και η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε από 389.000 ευρώ σε 491.000 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το 2017 διαμορφώθηκαν σε 251.000 ευρώ έναντι 228.000 ευρώ, το 2016, καταγράφοντας αύξηση 9,9%.

O δανεισμός της εταιρείας παρέμεινε μηδενικός για ακόμη μία χρονιά, ενώ συγκρατήθηκαν και οι δαπάνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, στις 31-12-2017, ανήλθαν στα 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη χρονική στιγμή το 2016 ήταν 3,2 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για δεύτερη συνεχή χρονιά. Τέλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το www.electronet.gr, ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας (e-shop), παρουσιάζει μεγάλη αποδοχή από το κοινό, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Η πρόεδρος της εταιρείας, Πηνελόπη Κοραχάη, με αφορμή τα αποτελέσματα, δήλωσε: «Η Electronet καταφέρνει σε άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον να αυξάνει τα μεγέθη της και τα μερίδια αγοράς της. Οι κινήσεις μας είναι μελετημένες και στοχευμένες. Πιστεύουμε ότι το 2018 θα είναι καλύτερη χρονιά, χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε ποιο θα είναι το μέγεθος της βελτίωσης, δεδομένου ότι δεν είμαστε ακόμη ούτε στο μέσο του έτους και εξαρτώνται πολλά από παράγοντες που είναι εκτός της εταιρείας και εκτός του κλάδου».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 3 Ιουνίου 2018, έχει την εξής σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Πηνελόπη Αλεξανδρή Κοραχάη
  • Διευθύνων σύμβουλος: Κωνσταντίνος Παντζαρτζίδης
  • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κοίλιας
  • Μέλη: Βασίλειος Καζάνας και Ιωάννης Μπρατσιάκος