Η συνεργασία της Αθηναϊκής Ζυθοποιία με την εταιρεία Foodlink, όχι μόνο διατηρείται, αλλά και διευρύνεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο 2017, η Heineken NV, μητρική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, διεξήγαγε διαγωνισμό για την ανάθεση διαφόρων κομματιών του μεταφορικού έργου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα. Στον διαγωνισμό αυτό, κλήθηκαν να λάβουν μέρος τόσο διεθνείς όσο και ελληνικές εταιρείες. Μεταξύ των εταιρειών αυτών ήταν και η Foodlink.

Τον Μάρτιο του 2018, η Heineken ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και η Foodlink όχι μόνο διατήρησε το έργο που είχε με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία από το 2012, αλλά και διεύρυνε τη συνεργασία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Foodlink ανέλαβε τη μεταφορά των προϊόντων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας από το εργοστάσιο της εταιρείας στην Πάτρα, προς Αθήνα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Βοιωτία, Εύβοια και Ιόνια νησιά, τη μεταφορά του νερού Ιόλη από το εργοστάσιο εμφιάλωσής του στην Λαμία σε Αθήνα και Πάτρα, αλλά και παραδόσεις νερού απευθείας σε πελάτες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Νοτιοδυτική Ελλάδα.

Τα εκτιμώμενα συνολικά ετήσια έσοδα της Foodlink από την συνεργασία της με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσαυξάνονται λόγω του νέου έργου, κατά περίπου 2 έως 3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία.