Η Uni Systems υλοποίησε τον μετασχηματισμό του contact center της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Orange Ρουμανίας, ο οποίος αξιοποίησε την τεχνολογία της Genesys, με στόχο να καλύψει συγκεκριμένες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις, από όλα τα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης.

Βάσει στοιχείων που προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης του υφιστάμενου συστήματος και από την ανάλυση των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών της εταιρείας, η Uni Systems προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης με σκοπό το στρατηγικό μετασχηματισμό του contact center της Orange.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος ήταν η μετεξέλιξη του υφιστάμενου συστήματος σε μία πλατφόρμα επικοινωνίας νέας γενιάς, που επιτρέπει απρόσκοπτη επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρείας και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα αυξημένη ικανοποίηση των πελατών της και εξατομικευμένη εμπειρία του χρήστη.

Για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του contact center της Orange αξιοποιήθηκε η τεχνολογία της Genesys. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε το Genesys PureEngage, η omnichannel σουίτα για πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το έργο κάλυψε συγκεκριμένες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις, όπως υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων λογισμικού για τις εισερχόμενες-εξερχόμενες κλήσεις και αυτοεξυπηρέτηση των πελατών, virtualization, αυξημένη λειτουργική απόδοση και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών, από όλα τα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης.

Η Γαβριέλλα Απέργη, Sales Manager της Uni Systems SRL ανέφερε: «Η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία επέλεξε να συνεργαστεί με τη Uni Systems σε ένα έργο στρατηγικού μετασχηματισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Με γνώμονα τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε σταθερά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών μας, είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας σε μία τόσο αναγνωρισμένη εταιρεία όπως είναι η Orange. Σήμερα, δεδομένης της αποτελεσματικής αξιοποίησης της τεχνολογίας Genesys και της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από την πλευρά μας, ο πελάτης μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης σε ένα ευρέως ανταγωνιστικό περιβάλλον».