Αύξηση 20% αναμένεται να καταγράψουν, το 2019, οι δαπάνες για το Internet of Things (IoT) στην Ευρώπη, προσεγγίζοντας τα $171 δισ. Μάλιστα, η συνολική δαπάνη για το ΙοΤ στην Ευρώπη θα αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό μέχρι το 2022, οπότε εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα $241 δισ.

Η πρόβλεψη βασίζεται σε έρευνα της IDC για την αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία του Internet of Things (Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide). Σύμφωνα με το report, ενώ η ζήτηση για λύσεις IoT θα είναι εμφανής σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, η Δυτική Ευρώπη είναι εκείνη που θα συγκεντρώσει τον κύριο όγκο των δαπανών και τη μερίδα του λέοντος των σχετικών επενδύσεων.

Μάλιστα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Γερμανία θα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο IoT για το 2019, με δαπάνες που ξεπερνούν τα $35 δισ.. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας του Internet of Things σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξηθεί, επίσης, με τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία να δαπανούν πάνω από $25 δισ. έκαστη και την Ιταλία να ακολουθεί με $19 δισ.. Στο μεταξύ, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) θα αντιπροσωπεύει το 7% των συνολικών ευρωπαϊκών εσόδων του Internet of Things το 2019.

Επιχειρηματικές δαπάνες

Οι βιομηχανίες, που αναμένεται να δαπανήσουν τα μεγαλύτερα κεφάλαια σε λύσεις IoT το 2019 στην Ευρώπη, είναι διακριτές κατασκευές ($20 δισ.), οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ($19 δισ.), το λιανικό εμπόριο ($16 δισ.) και οι μεταφορές ($15 δισ.). Στον τομέα των κατασκευών, οι δαπάνες για το ΙοΤ αφορούν κατά κύριο λόγο τις παραγωγικές δραστηριότητες και τη διαχείριση της παραγωγής περιουσιακών στοιχείων. Στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι δαπάνες του IoT αφορούν κατά κύριο λόγο τα “έξυπνα” δίκτυα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και νερού. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου, τα πανευρωπαϊκά κανάλια διανομής θα απορροφήσουν τον κύριο όγκο των δαπανών για ΙοΤ, ενώ στις μεταφορές οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε λύσεις παρακολούθησης εμπορευμάτων και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Οι βιομηχανίες, που θα παρουσιάσουν τους ταχύτερους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης για την περίοδο έως το 2022, είναι οι λιανικές πωλήσεις (18,5%), η υγειονομική περίθαλψη (17,9%) και ο κυβερνητικός τομέας/τοπική αυτοδιοίκηση (17,1%). Σημαντικός είναι και ο τομέας των καταναλωτικών δαπανών για ΙοΤ που θα υπερβεί το 2019 τα $32 δισ.. Οι μεγαλύτερες περιπτώσεις χρήσης από φυσικά πρόσωπα θα σχετίζονται με το “έξυπνο” σπίτι, την προσωπική ευεξία και τα συνδεδεμένα οχήματα. Στο μεταξύ, το Hardware θα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών το 2019 στον τομέα του Internet of Things με έσοδα $66 δισ., ενώ οι υπηρεσίες IoT θα κινηθούν κοντά στα $60 δισ., με τις δαπάνες για λογισμικό του IoT θα φθάνουν φέτος τα $35 δισ..

Πηγή: sepe.gr