Περαιτέρω μείωση κατά 2,5 δισ. ευρώ σημειώθηκε στην εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας και τη σταθεροποίηση των ροών καταθέσεων.

Το αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος να μειωθεί στο ποσό των 12,2 δισ. ευρώ το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε ανακοίνωση της: « στις 16 Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δε διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 12,2 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος».

Για το τι σημαίνει αυτή η νέα μείωση, η ΤτΕ τονίζει πως: «Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,5 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές».