Το «πράσινο» φως για τη συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia έδωσε η Κομισόν, καθώς διαπιστώνει ότι είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις για κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα η Eurobank ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) ενέκρινε στις 7/2/2019 τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. από την Eurobank, αποφασίζοντας ότι η Συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της Eurobank και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (State Aid Commitments).

Κατά την απόφασή της αυτήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) έλαβε υπόψη της ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank μέσω της Συγχώνευσης θα επιτρέψει στη Eurobank τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο άμεσο μέλλον.

Η προαναφερόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά στον έλεγχο της Συγχώνευσης από τις αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού και λοιπούς εποπτικούς φορείς.