Την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης της Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας, ανακοίνωσε η τράπεζα, που, επιπροσθέτως, ενημέρωσε για το που είναι διαθέσιμο το σχέδιο.

Η ανακοίνωση:

Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης της Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας –Διάθεση Σχεδίου Διάσπασης Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 65 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4601/2019, ότι το Σχέδιο Διάσπασης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία δι' απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας –πιστωτικού  ιδρύματος  έχει  καταχωριστεί  στο  Γ.Ε.ΜΗ.  και  δημοσιευτεί  στην ιστοσελίδα  του,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (www.eurobank.gr) την Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019