Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η Eurobank ενημέρωσε πως το ποσοστό των μετοχών της που ανήκει, έμεσα ή άμεσσα, στην επενδυτική Fairfax μειώθηκε στο 31,71%,.

Η ανακοίνωση:

Το ποσοστό του Fairfax Financial Holdings Limited επί των κοινών μετοχών της Eurobank κατήλθε στις 07.11.2019 του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 31,71%, που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.