Σε σημαντική μείωση της short θέσης της στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε τον τελευταίο μήνα η Oceanwood φθάνοντας στο 0,55%. Οι θέσεις ξένων στις άλλες τράπεζες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η καθαρή αρνητική θέση της Oceanwood στις 9 Ιανουαρίου ήταν 1,56%.

Έκτοτε μειώνεται σταθερά, σε 1,44% στις 15 Ιανουαρίου, 1,33% την επομένη 16 Ιανουαρίου, 1,27% στις 17 Ιανουαρίου, 0,95% στις 21 Ιανουαρίου για να φθάσει σε 0,55% στις 22 Ιανουαρίου.

Τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δείχνουν επίσης ότι η Lansdowne Partners διατηρεί ανοιχτή θέση 0,98% στη Eurobank, 1,10% στην Alpha Bank, 2,83% στην Τράπεζα Πειραιώς και 1,61% στη ΔΕΗ. Επίσης παραμένει στο 1,01% η short θέση της Blackrock στην Alpha Bank.