Η Eurobank ενημέρωσε πως ο Θεόδωρος Καλαντώνης παραιτήθηκε από τις θέσεις του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της τράπεζας, για να αναλάβει πρόεδρος της Eurobank FPS.

Υπενθυμίζουμε πως η Eurobank FPS είναι η εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank.

Αναλυτικά η επίσημη ενημέρωση:

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 19.12.2019 ανακοίνωσής της σχετικά με τη συμφωνία με την doValue για τις συναλλαγές Europe και Cairo, ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα), υπέβαλε την παραίτησή του από τις ανωτέρω θέσεις, με ισχύ από την 3η Απριλίου 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την doValue, o κ. Θεόδωρος Καλαντώνης αναλαμβάνει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της θυγατρικής της Τράπεζας «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (Eurobank FPS).