Τι αναφέρουν σε αναλύσεις τους πέντε ξένες τράπεζες - JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of America, Goldman Sachs και AXIA - για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Eurobank

 

JP Morgan
Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανοίγει μια νέα σελίδα για την Eurobank με το δείκτη NPEs να υποχωρεί στο 15,3%. Εάν δεν είχε προκύψει η πανδημία η Τράπεζα θα βρισκόταν πολύ κοντά σε διψήφιο ROE, ωστόσο η βελτίωση της θέσης στα NPE με τον ισχυρότερο δείκτη κάλυψης στο 60% θα επιτρέψει στη διοίκηση να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στους μετόχους.

Deutsche Bank
Ισχυρά τα αποτελέσματα το Β’ τρίμηνο, εν γένει καλύτερα του αναμενόμενου, τόσο λόγω οργανικών όσο και λοιπών εσόδων από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις (περίπου κατά 12%) με καλύτερα του αναμενόμενου οργανικά έσοδα και ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (trading).

Bank of America
Καλή η γενική εικόνα στο δεύτερο τρίμηνο, που επηρεάστηκε από κινήσεις – ορόσημο στο πεδίο των NPEs. Η Eurobank επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα με τα βασικά έσοδα να αυξάνονται κατά 1,3% σε τριμηνιαία βάση. Μετά τη συμφωνία για το Cairo η Eurobank έχει το χαμηλότερο δείκτη NPE στην Ελλάδα. Έχει προβάδισμα στη διαδικασία περαιτέρω μείωσης των NPEs και θα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη NPE (9% το 2023) και RoTE 7% το 2022 (Return on Tangible Equity).

Goldman Sachs
Επιβεβαίωση των προοπτικών για το 2020 – Τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν καλύτερα της γενικής προσδοκίας κυρίως με τη συνδρομή οργανικών εσόδων, εσόδων από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (trading) και άλλες πηγές.

AXIA
Η Eurobank παρουσίασε, σε γενικές γραμμές, ισχυρά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας αλλά και με τη γενική προσδοκία στην αγορά. Η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της για το 2020 και αισιοδοξεί πως οι επιπτώσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου από την πανδημία είναι διαχειρίσιμες το 2021.