Το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων – αν και κινείται πλέον κάτω του 30% - έχει πανευρωπαϊκά η Ελλάδα, που υπολείπεται πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα πρέπει να πάρει εφεξής δραστκά μέτρα μείωσής τους. Θυμίζουμε ότι η πρόταση Στουρνάρα για την Band Bank ακόμα να απαντηθεί από την κυβέρνηση, ενώ ο "Ηρακλής 2" βρίσκεται μόνο στα χαρτιά...

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΚΤ για το γ΄ τρίμηνο 2020, ο συνολικός δείκτης NPL για τις τράπεζες της ΕΕ υποχώρησε στο 2,82% από 3,6% το β΄ τρίμηνο του 2020, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υποχωρούν από τα 503 δισ. ευρώ στα 485 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020. Ο μέσος δείκτης NPL κινείται από 0,75% στο Λουξεμβούργο μέχρι 28,85% στην Ελλάδα.

Σε επίπεδο δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, τα στοιχεία γ΄ τριμήνου 2020 για τις εποπτευόμενες από την ΕΚΤ τράπεζες δείχνουν αύξηση των σχετικών δεικτών σε τριμηνιαία βάση. Ο συνολικός δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,21%, ο συνολικός δείκτης tier 1 στο 16,51% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 19,05%. Ο δείκτης CET1 κυμάνθηκε από 12,54% στην Ισπανία έως 28,78% στην Εσθονία.

Όσον αφορά στους δείκτες κάλυψης ρευστότητας, ανήλθαν στο 170,94% το γ΄ τρίμηνο 2020 έναντι 165,52% το προηγούμενο τρίμηνο. Η ανοδική τάση οφείλεται κυρίως από την αύξηση κατά 4,9% των συνολικών buffer ρευστότητας. Στο γ΄ τρίμηνο 2020, 97 συστημικές τράπεζες, από το σύνολο των 110 που εποπτεύει άμεσα η ΕΚΤ, είχαν δείκτη κάλυψη από ρευστότητα άνω του 150%.

Αναφορικά, τέλος, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE), ο μέσος όρος αυτής διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 2,12% το γ΄ τρίμηνο 2020, χαμηλότερα από το 5,83% ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά οριακά υψηλότερα (0,01%) από το β΄ τρίμηνο 2020.

Στο γ΄ τρίμηνο 2020 παρατηρείται πτώση στα συνολικά καθαρά κέρδη των ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών, κυρίως λόγω της πτώσης των λειτουργικών εσόδων και της αύξησης σε απομειώσεις και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Πηγή πληροφοριών: Insider.gr, της Νένας Μαλλιάρα