Η Attica Bank συνεχίζει τη συνεργασία της με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, προκειμένου μέσω του δελτίου «Attica Economic Review» να καταγράφονται όλες οι οικονομικές τάσεις στην ελληνική και διεθνή οικονομία. 

Στο συγκεκριμένο τεύχος, μεταξύ άλλων, θα βρείτε:

• Όλα τα τελευταία στοιχεία από την επίδραση που είχε στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία η νέα έξαρση του Covid 19 στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.
• Ειδικό θέμα με τίτλο «Επιδράσεις της πανδημίας στην απασχόληση», όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι συνέπειες που είχε ο COVID-19 στην απασχόληση στην Ελλάδα το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2020.
• Εκτίμηση του οικονομικού κλίματος στη χώρα μας, στην ευρωζώνη και στις διεθνείς χρηματαγορές.
• Παρουσίαση των βραχυπρόθεσμων δεικτών δραστηριότητας και δημοσιονομικών δεικτών στην Ελλάδα.
• Ανάλυση των δεδομένων για Τράπεζες, Ενέργεια, Υποδομές, Περιβάλλον.

Αναλυτικά όλο το τεύχος ΕΔΩ