(Upd 2 - 11:48). Η Eurobank, θυγατρική της Eurobank Holdings, ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού 9,9% (40.800.000 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα. Δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Φωκίωνα Καραβία και του Προέδρου Γιώργου Ζανιά, για τα σχέδια της τράπεζας.

Επιπλέον, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με τη Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P., για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 2,7%, υπό την αίρεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Ως συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της υπό το SPA αγοραπωλησίας, η συμμετοχή της Eurobank θα ανέλθει σε 12,6%.

Η Ελληνική Τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, που δραστηριοποιείται στην τραπεζική ιδιωτών και επιχειρήσεων και στη διεθνή τραπεζική. Η επένδυση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του σε όλες τις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον. Έχοντας πολύ καλή γνώση της εγχώριας αγοράς, μέσω της κατά 100% θυγατρικής Eurobank Κύπρου Λτδ και λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, η Eurobank πιστεύει ότι η Ελληνική Τράπεζα, με τη διοίκηση, την κεφαλαιακή δομή και την πιστή πελατειακή της βάση, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να επωφεληθεί από τις προοπτικές που υπάρχουν και να αξιοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας και δεσμεύεται να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Axia Ventures Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP παρείχε νομική υποστήριξη.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στη διαφοροποίηση του ομίλου Eurobank σχετικά με τις κινήσεις εξυγίανσης του ισολογισμού της και στην επεκτατική πολιτική της στις ξένες αγορές, σε σχέση με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις ειδικότερες λόγω πανδημίας, αναφέρθηκε η Διοίκηση της τράπεζας κατά τη σημερινή της Γενική Συνέλευση.

Καραβίας: Πρώτη κίνηση επέκτασης μετά από 15 χρόνια/Ζαννιάς:Ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα

Ο ρόλος της Eurobank είναι πρωταγωνιστικός και καταλυτικός στη νέα αναπτυξιακή εποχή που ξεκινάει για την ελληνική οικονομία, με αιχμή τους τεράστιους πόρους που θα εισρεύσουν στην χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αυτό τόνισε στη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίωνας Καραβίας και υπογράμμισε ότι «η Eurobank διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες τράπεζες καθώς πρωτοπορεί και άνοιξε με τις στρατηγικές της κινήσεις από το 2018 έως και σήμερα τον δρόμο για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μέσα στους επόμενους 15 με 18 μήνες».
Συγκριτικά πλεονεκτήματα

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, η Eurobank έχει διαφοροποιηθεί από τον τραπεζικό κλάδο καθώς ήταν η πρώτη που ξεκίνησε την ουσιαστική εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και η τιτλοποίηση του δρομολογεί θα μειώσει τον δείκτη τον NPEs σε μονοψήφιο επίπεδο εντός του 2021.

Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενισχυμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές. «Η οργανική και μη οργανική επέκταση των εργασιών της Eurobank στις περιφερειακές αγορές αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Είμαστε η μόνη τράπεζα με ουσιαστική παρουσία στην περιφέρεια και σήμερα ανακοινώσαμε την εξαγορά του 12,5% της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Θεωρούμε ότι η Ελληνική Τράπεζα έχει όλες τις προδιαγραφές για να συμβάλει στην ανάπτυξη του ομίλου. Αυτή η εξαγορά είναι η πρώτη κίνηση επέκτασης εκτός των συνόρων μετά από 15 χρόνια. Το περιφερειακό μας αποτύπωμα αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού».
Αρωγός

Η Eurobank, στη νέα δυναμική φάση που περνά η ελληνική οικονομία, θα πρωταγωνιστήσει για μία ακόμη φορά και «στόχος μας είναι η στήριξη όλων των κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε τόσο σε ρόλο συμβούλου όσο και στο μέτωπο των χρηματοδοτήσεων. Θα έχουμε κεντρικό ρόλο στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και ουσιαστική συμμετοχή», πρόσθεσε ο κ. Καραβίας και κλείνοντας ανέφερε: «Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε παντού».
Γ. Ζανιάς: Παροδικό το έλλειμμα που δημιούργησε η πανδημία

Στις κατακτήσεις της Eurobank τόσο στο μέτωπο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων όσο και στην επέκτασή της στις περιφερειακές αγορές αλλά και στις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η ελληνική οικονομία αναφέρθηκε στην ομιλία του στη γενική συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Ζανιάς.

Οι προκλήσεις της χώρας, σύμφωνα με τον κ. Ζανιά, εστιάζονται στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στην εξέλιξη της πειθούς στο μέτωπο του εμβολιασμού αλλά και στην κάλυψη του επενδυτικού κενού. Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα που γέννησε η πανδημική κρίση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Eurobank, δεν προκαλεί ανησυχία καθώς είναι παροδικό ενώ το δημόσιο χρέος δεν είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας, καθώς η σύνθεσή του έχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ζανιάς αναφέρθηκε και στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τονίζοντας ότι είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κερδοφορία και τη μερισματική πολιτική, αλλά και με την ανάγκη μετασχηματισμού του.

Ειδικά για τη Eurobank ο πρόεδρός της ανέφερε ότι «έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τραπεζικό κλάδο» και διαβεβαίωσε πως «το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, με ομαδικό πνεύμα, θα συνεχίσει την ενίσχυσή της σε όλα τα επίπεδα».